Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

HUBI - Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana
*
 
Hankkeen nimi   HUBI - Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Oulun keskustan lähellä sijaitsevien Hupisaarten purojen kunnostaminen vuosina 2017-2018 ja ympärivuotinen vesitys avaavat poikkeuksellisen hienoja mahdollisuuksia purojen ja niiden lähiympäristön monipuoliseen hyödyntämiseen. Koko keskusta-alueen vetovoimaisuus paranee, kun kaupunkilaiset ja matkailijat pääsevät kokemaan vesiluonnon sekä tarkkailemaan kaloja keskellä kaupunkia.

Oulun sijainti veden äärellä tarjoaa lisäarvoa, joka on mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Rauhallisen ja puhtaan luonnon tarjoamien elämysten sekä vilkkaan kaupungin yhdistelmä on kiinnostava kohde kaupunkilaisille sekä kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille. Tämä potentiaali yhdessä oululaisen osaamisen kanssa muodostavat erinomaisen alustan monialaiselle kehittämiselle. Kaiken keskiössä ovat ratkaisut, joissa tiede ja digitaaliset innovaatiot yhdistetään elämyksellisiin lähiluontokokemuksiin.

Aluetta pyritään kehittämään 1) Luontokasvatuksen ympäristönä 2) Matkailu- ja virkistysympäristönä sekä 3) Tiedonvälityksen ympäristönä.

Tavoitteet
1) Edistää kaupunkilaisten ympäristötietoisuutta ja kestävää luontosuhdetta, kannustaa heitä vaalimaan lähiympäristöä ja uhanalaisia vaelluskalakantoja sekä johdattaa erityisesti lapset ja nuoret elämysten ja kokemusten avulla kaupungin vesiluonnon pariin.
2) Vahvistaa alueen yritysten innovaatiotoimintaa ja tukea kansallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevien matkailutuotteiden kehittämistä sekä etsiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan lisätä Hupisaarten alueen tunnettuutta ja nostaa alue Oulussa matkailun ja ohjelmatoiminnan keskiöön.
3) Edistää reaaliaikaista tiedonvälitystä ja tutkijoiden ja kaupunkilaisten välistä kumppanuutta sekä tuoda kalantutkimus näkyväksi toiminnaksi keskelle kaupunkia ja mahdollistaa kaupunkilaisten osallistuminen kalojen havainnointiin ja tiedon keruuseen.

Kokonaiskustannukset ja rahoitus
Kustannukset yhteensä 475 423 euroa, rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 80 %, Luonnonvarakeskus 11,6 % ja Oulun kaupunki 8,4 %

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   2.5.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Luonnonvarakeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Luonnonvarakeskus
Yhteyshenkilöt   projektipäällikkö Pauliina Louhi, etunimi.sukunimi(at)luke.fi
Liitteet  
Logot    
  EAKRVipuvoimaa
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi