Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vieraskasvit hallintaan
*
 
Hankkeen nimi   Vieraskasvit hallintaan
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Lähtökohdat

Julkinen sektori teettää vieraslajitorjuntaa pääosin ostopalveluina joko ulkopuolisilta urakoitsijoilta tai omalta tuottajaorganisaatiolta. Myös maa- ja viherbiomassojen käsittely ja siihen liittyvä kiertotalous on yritystoimintaa.

Projektin toimenpiteet


1. Vieraskasvilajien varhaisten havainnointimenetelmien ja uusien innovaatioiden testausta ja tiedonvälitystä yritystoimintaan liittyen. Esimerkkinä valtakunnassa parhaillaan kehitteillä olevat konenäkösovellukset ja dronen käyttöön perustuvat menetelmät.

2. Kiertotalous- ja maanrakennusyrittäjyyteen liittyvien viherbiomassojen ja maa-ainesten käsittelymenetel-mien ohjeistuksen laatiminen vieraslajien leviämisen ehkäisyn kannalta.

3. Viheralueiden alempien hoitoluokkien palvelukuvauk-sen laatiminen vieraslajien torjunnan uusien mene-telmien ja kustannustehokkuuden kannalta. Esimerk-kinä ei toivottujen kasvilajien torjuntamenetelmät se-kä perinnebiotooppien hoidossa käytetyt menetelmät maaseutuyrittäjille sopivina palvelumuotoina.

4. Avoimen tiedon tuottaminen viher- ja maanrakennukseen sekä kiertotalouteen liittyvien yritysten, suunnittelijoiden, konsulttien sekä taimitarhatuottajien tarpeisiin vieraslajiasiassa.

5. Vieraslajipalveluihin liittyvien tiedonvälityskeinojen testaus, mitkä vaikuttavat parhaiten kansalaisten toimintaan siten, että vieraslajit saadaan pidettyä kurissa.

Kohderyhmä

Projektissa tuotettua tietoa hyödynnetään alueen yritystoiminnan kehittämisessä. Riittävän varhaisessa vaiheessa havaittu torjunnan kohde on kustannustehokkainta, joten varsinkin siihen liittyville uusille palveluille on tarvetta. Haitallisten vieraslajien hallinta perustuu lainsäädäntöön.

Projektin kohderyhmänä ovat sekä alueen viherrakentamiseen ja hoitoon, maanrakennukseen, kiertotalouteen, suunnittelupalveluihin, konenäkö- ja kuvausteknologiaan, taimitarhatuotantoon sekä maaseudun urakointipalveluihin liittyvät yritykset.

Projektin tuloksina


1. Innovatiivisen uuden teknologian havainnointipalvelujen käyttöönotto on edistynyt.
2. Vieraslajipuhtaan kasvualustan tai maanparannusaineksen ohjeistusta on valmistunut.
3. Uuden ekosysteemipalvelun kuvaus on valmistunut -> vieraslajit huomioiva hoitourakointi maaseutuyrittäjien toteuttamana.
4. Suunnittelupalveluihin, taimitarhatuotantoon ja kiertotalouteen on saatu lisätietoa vieraslajivaatimusten osalta.
5. Tiedotuspalvelupaketti kampanjointiin ja ennaltaehkäisyyn on valmistunut.

Kustannukset 99 500 euroa

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm  
Päättymispvm  
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pro Agria
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Pro Agria Oulu / Maa- ja kotitalousnaiset
Yhteyshenkilöt   Taimi Mahosenaho, etunimi.sukunimi(at)maajakotitalousaniset.fi
Liitteet  
Logot    
  EAKRVipuvoimaa
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi