Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
*
 
Hankkeen nimi   Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

6Aika-yhteistyönä toteutettava projekti vastaa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen tarpeeseen vahvistaa digitalisaation hyödyntämistä. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia kehittää palveluasumisympäristöä ja itsenäistä asumista tukevaa palvelutoimintaa kustannustehokkaasti. Suunnittelussa, rakentamisessa ja palveluasumisessa pitää kyetä yhdistämään loppukäyttäjien, palveluasumisyksiköiden sekä palveluja ja ratkaisuja tuottavien yritysten tarpeet ja monialainen osaaminen. Sovellettavissa olevaa teknologiaa on, mutta tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen on satunnaista. Kohtaamisen systematisointi vaatii käyttäjälähtöistä ja monialaista yhteiskehittämistä yritysten kehittämisprosesseissa sekä ratkaisujen monipuolista testausta sekä ketterää käyttöönottoa palveluasumista tuottavissa organisaatioissa (yksityiset, julkiset, kolmas sektori). OAMK vastaa yhteiskehittämisen fasilitointiprosesseista ja Oulun kaupunki hoitaa yritysten tuotteiden ja palveluiden testausprosessit tuotteistetulla innovaatioalustalla, Oulu Welfare Lab:ssa. Oulun tuotteistetut yhteiskehittämisen ja testaamisen prosessit mahdollistavat toiminnan ketterän laajentamisen asumispalveluihin.

Projektin tavoitteet

• Oukan osalta projektissa katsotaan asiakastarpeita laajasti kotona asumisen tukemiseen toimintakykyisyyden, turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden näkökulmista. Tarpeet tuodaan tuotekehittäjille tiedoksi, tarpeisiin vastaavia kehitettyjä ratkaisuja testataan aidossa käyttöympäristössä Haukiputaan alueella.

• Hankkeella lisätään ymmärrystä digitaalisista ja teknologisista palveluista ja tuotteista, vaihdetaan tietoa muiden 6aika-kaupunkien kanssa tarpeista, yhteiskehittämisestä, yritysyhteistyöstä ja testauksesta.

• Osallistamalla yritykset saadaan tuotua kehitykseen käyttäjien tarpeet ja testattua tarpeita vastaavia ratkaisuja.

• Oukan tavoitteena on asiakashyödyn lisääminen ja mahdollisesti työn tuottavuuden parantaminen.

• Projektin tavoitteena on tuottaa monialaisesti palveluasumisessa tarvittavia digitalisuutta ja teknologiaa käyttäviä ratkaisuja hyödyntämällä jo olemassa olevia kehittämisympäristöjä, -palveluja ja verkostoja.

• Projektissa ammattikorkeakoulut tukevat yrityksiä tuottamaan digitaalisuutta ja teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja palveluasumiseen

1) toteuttamalla loppukäyttäjien, pk-yritysten, kaupunkien, järjestöjen ja korkeakoulujen yhteiskehittämisprosesseja. Toimijat saadaan mukaan yhdistämällä hyvinvointi-, rakennus-, tietoverkko- ja liiketoiminta-alojen verkostot. Ratkaisuissa yhdistetään kuntalaisten toiminnasta ja hyvinvoinnista, rakennetusta ympäristöstä sekä open ja big datasta saatavaa tietoa.

2) tarjoamalla yrityksille uusien tuotteiden ja palvelujen testaus- ja piloitointipalveluja (testiympäristöt ja -palvelut hyödyntäen ja kehittäen edelleen olemassa olevia alustoja ja ympäristöjä). (Oulussa Oulu WelfareLab)

3) ohjaamalla yrityksiä yrityspalvelujen pariin testattujen palveluiden/tuotteiden viemiseksi markkinoille. (Oulussa BusinessOulu)

· Projektissa tehdään yhteistyötä OAMK:n opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat keräävät laajasti asiakastarpeita toimintakykyisyyden, turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden näkökulmista. Tällä pyritään saavuttamaan laaja asiakasymmärrys. Kerätyt tarpeet / ongelmat / haasteet tuodaan yritysten tietoon ja toteutetaan yhteiskehittämisen prosesseja.

• Kehitettyjä tuotteita testataan Oukalla (Haukiputaalla) aidossa käyttäjäympäristössä, mutta myös simulaatioympäristöissä (OAMK) ja Oulun palvelusäätiöllä. Myös pelillisyys on teemana mukana tuotekehityksessä.

Oulun osatoteutuksen kustannukset ja rahoitus

Rahoitus

2018

2019

2020

Yhteensä

EAKR (EU+Valtio) (67%)

11216

44863

44863

100942

Oulun kaupunki (33%)

5524

22097

22097

49718

Yhteensä

16740

66960

66960

150660

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Uudenmaan liitto (EAKR+valtio)
Toteuttajat  
Metropolia AMK
Tampereen ammattikorkeakoulu
Oulun kaupunki
Helsingin kaupunki
Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja vanhustyön johtaja Anna Haverinen, projektipäällikkö Päivi Meriläinen ja teknologia-asiantuntija Jaana Kokko.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
  OuluEAKRVipuvoimaa6Aika
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi