Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

CoHeWe - Co-Created Health and Wellbeing
*
 
Hankkeen nimi   CoHeWe - Co-Created Health and Wellbeing
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Co-Created Health and Wellbeing -hankkeessa kehitetään kaupunkien roolia palveluntuottajasta kohti innovatiivisten hyvinvointi ja terveyspalvelujen mahdollistajaa. Kaupunkien yhteinen kokeilualustatoiminta tarjoaa yrityksille niin validointia uusille palvelukonsepteille ja -malleille kuin markkinareferensssejä kansallisella tasolla.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen fokuksessa on palvelujen digitalisointi sekä mobiiliappien kokeilu Oulu WelfareLab:n toimesta ja mahdollinen käyttöönotto.

Projektin tavoitteet

Hankkeessa edistetään yritysten ja kaupunkien yhteistyötä uusien asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä ja kokeiluissa sekä palvelujen digitalisoinnissa. Yhteiskehitetyt ja kaupunkien kanssa kokeillut palvelut saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä kaupunkien sote-palveluiden kehittämishaasteisiin. Jalkauttamalla ja jatkokehittämällä kehittämis- ja kokeilualustamallia edistetään yritysyhteistyön ja uusien sote-palveluiden kehittymistä. Oulun kaupungin hyvinvointipalveluilla on Oulu WelfareLab -toimintamalli. Tässä hankkeessa luodaan ja testataan malli, miten mobiilisovellukset, ”appit”, otetaan osaksi kuntalaisten digitaalisia palveluja.

Yrityksille luodaan liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia, joissa yritysten innovaatiot saadaan elämään ja rikastuttamaan tulevaisuuden sote-palvelukonseptia.

Uusia älykkäitä ratkaisuja ja innovatiivisia kokeiluja tuodaan kaupunkien terveys- ja hyvinvointikeskusten kehittämistarpeisiin. Kokeilut keskittyvät erityisesti kolmeen teemaan, joilla kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta lisätään asiakaslähtöisesti:

• Uudet digitaaliset palvelut
• Ennaltaehkäisevät palvelut
• Kuntouttamisen palvelut

Projektin toimenpiteet

Hankkeen aikana toteutetaan kokeiluohjelma, jonka aikana kokeillaan noin 35-40 uutta yhteistyössä ammattilaisten, käyttäjien ja yritysten kanssa kehitettyä ja testattua terveys- ja hyvinvointipalvelua tai niiden aihioita kolmessa kaupungissa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Yritykset osallistuvat terveys- ja hyvinvointipalveuiden yhteiskehittämis- ja kokeiluprosessiin. Toimintamalli sekä kokeilut arvioidaan osana hanketta.

Toimenpiteet:

1. tarvekartoitus
2. kokeilujen kilpailutus
3. Pilottien suunnittelu
4. Labs toiminnan kehittäminen: eli mallintaa mobiilisovellukset, AI ja/tai VR osaksi Labs toimintoja ja käytäntöjen luominen
5. Mobiilisovellusdata käytännöt
6. HYVE palveluiden mobiilisovellusten palveluohjauksen mallintaminen.

Hankkeen koordinoija on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Helsingissä pilottien käytännön toteutuksesta vastaa Forum Virium, pilotit toteutetaan yhteistyössä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Tampereella pilottien käytännön toteutuksesta vastaa FinnMedi Oy yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Kokeilut toteutetaan Tampereen kaupungin hyvinvointikeskuksissa tai sen niiden lähialueilla. Oulusta tarpeet määrittää ja kokeiluja toteuttaa Oulun Kaupungin hyvinvointipalvelut. Oulun yliopiston Centre for Health and Technology (CHT) fasilitoi kehitysyhteistyötä sekä BusinessOulu yritystoimintaa. Laurean ammattikorkeakoulu osallistuu kokeilujen arviointiin ja alustamallin jatkokehitykseen.

Yritykset valitaan mukaan innovaatiokilpailun kautta.

Oulussa tehdään 5-10 yhteiskehitettyä palvelukokeilua tai palvelukokonaisuuteen liittyvää kokeilua tarvelähtöisesti. Edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen.

• Kokeilujen tavoitteena on digitalisoida sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tavoitteena on parantaa olemassa olevia palveluja; mobiilisovelluksia osaksi ennaltaehkäiseviä ja kuntouttamisen palveluja. Hankkeen myötä voidaan saada käyttöön myös arkea tukevia mobiilisovelluksia, kuten viestintäratkaisuja.

• Tavoitteena on saada digitaaliset hyvinvointipolut kroonisten tautien (mm. diabetes, sepelvaltimotauti) hyvinvointipalveluiden riskikartoitukseen ja kuntalaisille tietoa riskien pienentämisestä. Riskien pienentämiseen tähtäävät hyvinvointisuunnitelmat tukevat kuntalaisen ja palvelutuotannon välistä vuorovaikutusta ja seurantaa osana ODA-palveluja. Lisäksi voidaan kehittää yhteiskehittämismallia julkisen ja yksityisen palvelutuottajan välillä riskikartoituspalvelujen tuottamisessa.

• Kokeiluissa tavoitellaan myös yritysratkaisujen ja -palvelujen integroimista yhteen asiakkaan tarpeiden pohjalta. Myös uusien innovatiivisten ratkaisujen ja tuotteiden käyttöönottojen kokeiluja toteutetaan mm. tekoäly- tai virtuaaliteknologioihin (AI ja VR) perustuvia ratkaisuja halutaan kehittää Oulu WelfareLabin kautta ja ratkaisuja kokeillaan todellisissa käyttöympäristöissä. Kuntouttaminen kotona ja uudet oppimisympäristöt, joissa tavoitteena on saada hyvinvointipalvelujen kehitykseen uusia mobiilisovelluksia tai virtuaalityökaluja jotka tukevat kuntoutumista kotona.

•Oulussa yhteiskehittämis- ja muihin yrityksille suunnattuihin aktiviteetteihin osallistuu 50 yritystä.

•Oulu WelfareLabia tarjotaan alustana myös muiden kaupunkien alustoilla kehitettyihin palveluihin tai näiden aihioihin kehittämisteemojen ja -haasteiden sekä resurssien sallimissa rajoissa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2018
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Uudenmaan liitto (EAKR+valtio)
Toteuttajat  
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Vantaan kaupunki
Forum Virium
Tampereen kaupunki
Oulun kaupunki
Oulun yliopiston Centre for Health and Technology (CHT)
Yhteyshenkilöt   Hakuvaiheen yhteyshenkilö teknologia-asiantuntija Jaana Kokko (jaana.a.kokko (at) ouka.fi).
Liitteet  
Logot    
  OukaEAKRVipuvoimaa EU:sta6Aika
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi