Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Luuppireitti - toiminta- ja rahoitusmallin kehittäminen
*
 
Hankkeen nimi   Luuppireitti - toiminta- ja rahoitusmallin kehittäminen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää pysyvä kulttuuriopetuksen toimintamalli, joka vastaa ilmiöpohjaisen opetussuunnitelman tarpeisiin ja tukee monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteita.Lisäksi tavoitteena on ollut lisätä tasavertaisia mahdollisuuksia elämykselliseen ja ohjattuun käytiin Luupin kohteissa.

Projektin tulokset ja hyödyt
Hankkeessa on luotu uusi toimintamalli ja palvelutuote: Kulttuuri- ja tiedekasvatusohjelma Luuppireitti. Yhdessä perusopetuksen kanssa toimintamalli on päätetty vakiinnuttaa osaksi Oulun koulujen kulttuuriopetusta. Hankkeessa on rakennettu Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen sisäinen rahoitusmalli, joka palvelee ja sujuvoittaa koulujen museovierailuja merkittävällä tavalla. Uusi toiminta tuo myös museoille tuloutusta pitkällä jänteellä vuosittain ennustettavasti.

Luupin viidessä kohteessa on parannettu ja kehitetty uusia, toiminnallisempia oppimissisältöjä (ohjatut ohjelmapaketit luokkaryhmille). Lähtökohtana ovat erilaiset tehtävät ja ongelmat, joihin oppilaat itse hakevat ratkaisuja museoiden ja tiedekeskuksen tarjoamissa oppimisympäristöissä. Toiminnot on suunniteltu ikätasoisesti ja pedagogisesti, ja ne soveltuvat eri luokka-asteille opetussuunnitelmaan perustuviksi kokonaisuuksiksi. Luuppireitti vahvistaa monimuotoisten oppimisympäristöjen avulla ja monialaiset oppimiskokonaisuudet huomioiden oppilaiden kulttuurista lukutaitoa ja auttaa luomaan uutta tietoa.

Tasavertaisuuden toteutuminen eri puolilla sijaitsevien Oulun koulujen kesken oli yksi hankkeen päätavoitteista. Luuppireittipilotin myötä Luuppi ja perusopetus ovat löytäneet yhdessä uuden toimintatavan, joka takaa kouluille maksuttoman Luuppireittivierailun. Kuljetusten suhteen tilanne on kuitenkin vielä avoin. Osa kouluista sijaitsee kaukana Luupin kohteista ja kuljetuskustannukset ovat niille suuremmat kuin esimerkiksi keskustan kouluille. Hankkeessa onkin ollut tavoitteena saada maksuton julkinen liikenne kaikille opettajan kanssa liikkuville kouluryhmille, joka toteutuessaan hyödyttäisi kouluja myös Luuppireitin ulkopuolella ja todennäköisesti lisäisi käyntejä muissakin kulttuuri- ja liikuntakohteissa.

Hankkeessa on rakennettu Luupille keikkaopas-järjestelmä (rekrytointi ja perehdytys), jonka ansioista voidaan sekä taata Luuppireitti kaikille kouluille että tarjota aiempaa enemmän palveluja myös muille maksaville ryhmille. Lisäksi Luuppireitin ohjelmasisältöjä voidaan joko suoraan tai soveltaen myydä muillekin ryhmille. Hankkeen myötä on myös laadittu Luupin pedagogiikka — käsikirja, jonka pohjalta jatketaan pedagogisten palvelujen ja sisältöjen kehittämistä erilaisille ryhmille.

Kulttuuri- ja tiedekasvatusohjelma Luuppireitti on tiettävästi ensimmäinen opetussuunnitelmaan perustuva ohjelmakokonaisuus museo- ja kulttuurialalla. Se kasvattaa nuoria kulttuurin ja tieteen tuntemukseen, laajentaa oppimisympäristöä luokkahuoneesta ulos, avartaa ajattelua ja lisää oivallusten syntymistä.

Toteutuneet kustannukset: 63 306 € (100% budjetoiduista)
Rahoitus: 25 000 € Museovirasto (39,5 %) ja 38 306 € Oulun kaupunki (60,5 %)
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2018
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Museovirasto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: Yleisötyönjohtaja Anna-
Riikka Hirvonen. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
  oulu-logo
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi