Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Koulujen elokuvaviikko lapsilähtöisen mediakasvatuksen ja lasten medialukutaidon edistäjänä
*
 
Hankkeen nimi   Koulujen elokuvaviikko lapsilähtöisen mediakasvatuksen ja lasten medialukutaidon edistäjänä
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli jatkaa teemaviikon valtakunnallistamista. Pitkällä tähtäimellä elokuvaviikon tavoitteena oli saada elokuva osaksi kouluopetusta kaikissa Suomen kouluissa. Tavoitteena oli kehittää pedagogista oppimisympäristöä hyödyntämällä digitaalisia julkaisu- ja levittämiskanavia. Hankkeessa valmistettiin elokuvaviikkoa tukevia pedagogisia materiaaleja ja kehittää koulujen toimintakulttuuria. Hanke vahvisti lapsen identiteettiä järjestämällä kohtaamisia elokuvataiteen ja -kulttuurin kanssa. Tavoitteena oli myös aktiivisesti tuoda elokuvaviikkoa esille eri tapahtumissa, verkostoitua ja hyödyntää olemassa olevien toimijoiden vahvuuksia yhteistyössä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tavoitteena oli edistää myös uusien kumppanuuksien muodostumista ja sitä kautta sisällön monipuolistamista.

Projektin tulokset ja hyödyt
Kokonaisarvio hankkeen aikana tavoitetuista lapsista ja nuorista on yli 90 000 kpl. Kasvua tapahtui huomattavasti vuoden 2018 elokuvaviikon ja vuoden 2019 elokuvaviikon välillä. Hanke järjesti myös kahdeksan elokuvan mestarikurssia eri puolilla Suomea (160 oppilasta). Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan alueella järjestettiin kymmenen elokuvatrikkipajaa (500 oppilasta).

Elokuvaviikon tunnettuus kasvoi hankkeen aikana. Pedagogista oppimisympäristöä käytettiin aktiivisesti aiempaa enemmän. Hanke tavoitti kohderyhmää kiitettävästi. Elokuvaviikosta on monin paikoin tullut osa koulujen arkea ja konsepti on tullut monelle tutuksi. Toiminnan tuloksena lasten medialukutaito on kehittynyt, kun he käyttävät liikkuvaa kuvaa oppimisen välineenä eri oppiaineessa, katsovat ja analysoivat elokuvia sekä tekevät omia elokuvia.

Elokuvaviikkoa on hyödynnetty koulujen toimintakulttuurin ja opetussuunnitelmien kehitystyössä osana monialaisia oppimiskokemuksia ja niiden suunnittelua.
- Elokuvaviikon pedagogista viitekehystä esittelevä Elokuvakasvatuksen käsikirja julkaistiin vuoden 2019 Educa-messuilla.
- Pieni trikkiopas elokuvataikureille -opas julkaistiin Mediataitoviikolla 2019.
- Elokuvaviikon sivustolla julkaistiin uusia materiaaleja: Elokuvatrikkipankki, animaatiotyöpajan ohjeet sekä lyhyitä animaatioharjoituksia.
- Sivuston oppiainekohtaisia tehtäviä kehitettiin lisää.
- Elokuvaviikolla esitettyihin elokuviin julkaistiin laajat oppimateriaalit.
- Elokuvaviikko julkaisi lasten ja nuorten tekemien elokuvien kokonaisuuden, kuusi lyhytelokuvaa, tekijöiden videoalustukset ja niihin liittyvät oppimateriaalit.
Elokuvaviikko levitti oululaisen Valveen elokuvakoulun kehittämiä sisältöjä laajasti ympäri Suomen ja Oulun asema elokuvakasvatuksen osaamisen pääpaikkana vahvistui. Verkostotyöskentely hankkeen aikana avasi uusia yhteistyön muotoja. Elokuvaviikko on merkittävä lisä elokuvakoulun perustoiminnassa, uudet yhteistyökontaktit mahdollistavat käytänteiden vaihtoa ja levitystä uudella tavalla. Yhteistyö elokuvakasvatuksen parissa toimivien tahojen kanssa jatkuu. Elokuvan mestarikurssin toimintamalli voidaan ottaa osaksi Valveen elokuvakoulun perustoimintaa.
Projektissa onnistuttiin valtakunnallistamisen näkökulmasta hyvin. Tämä on jo näkynyt vuoden 2020 elokuvaviikko-hankkeessa, jonka aikana elokuvaviikko saavutti peräti 180 000 lasta ja nuorta ympäri Suomen. Vuonna 2019 tehtiin ensimmäistä kertaa yhteistyötä Espoo Cinén Wrap!-hankkeen kanssa. KAVIn Elokuvapolun, Ihmefilmin CinEd-hankkeen ja Wrap!-hankkeen ansiosta valikoimassa oli runsaasti elokuvia katseltavaksi täysin maksutta.

Toteutuneet kustannukset: 55 000 euroa (100 % budjetoituista)
Rahoitus: 35 000 euroa (63,6 %) ja 20 000 euroa Oulun kaupunki (36,4 %).
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2018
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Valve
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: Katri Tenetz.
Projektin yhteyshenkilöt: Tommi Nevala ja Minea Taivalaho.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi