Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

OuluBot
*
 
Hankkeen nimi   OuluBot
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Oulun kaupunki kehittää asiakkaille tarjottavien asiakaspalveluiden laatua, monikanavaisuutta ja kuntalaisia osallistavia palvelurajat ylittäviä asiakaspalvelukanavia ja palveluprosesseja. Tavoitteena on ihmislähtöisyyden lisääminen, uudenlaisten markkinoiden mahdollistaminen, palveluiden vaikuttavuuden parantaminen, tuottavuuden kasvattaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Tavoitteet

Projektin tarkoituksena on kehittää Oulun kaupungin asiakaspalveluuun ”ChatBot”. ChatBot on tekoälyä hyödyntävä robotti, jonka tehtävänä on toimia ”yhden luukun” periaatteen mukaisena asukkaan/asiakkaan ensisijaisena kontaktipisteenä samalla vapauttaen yritysten ja julkisen sektorin yleiseen neuvontaan ja ohjaukseen käyttämää resurssia vaativampaan ja henkilökohtaista asiakaspalvelua vaativiin tehtäviin.

Toimenpiteet

1. Asiakasymmärryksen muodostaminen ja hyödyntäminen yhdessä yritysten kanssa

2. Asiakaslähtöisten palveluiden yhteiskehittäminen ja pilotointi todellisessa käyttöympäristössä

3. Yhteiskehittämisen menetelmien jatkojalostaminen, dokumentointi ja tuki

4. Toteuttaa Chatbot hankinta uuden hankintalain 38§ ja 39§ sisältämällä innovaatiokumppanuudella.

Kustannukset

Projektin toteutusaika on 1.1.2019 - 31.6.2021. Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Kustannukset (Alv. 0%)

Kustannukset

(euroa, alv. 0 %)

2019

2020

2021

Yhteensä

Rahapalkat

0

0

0

0

Matkat

6 000

6 000

6 000

18 000

Ostopalvelut yrityksiltä

129 000

214 000

58 000

401 000

Ostopalvelut konsernilta (Monetra ja OTT)

177 550

177 550

92 050

447 150

Yhteensä

312 550

397 550

156 050

866 150

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2019
Päättymispvm   30.6.2021
Rahoittajat  
Toteuttajat  
Oulun kaupunki konsernipalvelut
Yhteyshenkilöt   Rahoituspäällikköä Veli-Matti Keloneva
Projektipäällikkö Sirpa Myllymäki
Tietohallintoasiantuntija Juha Sirviö
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi