Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Exploring the Northern Art
*
 
Hankkeen nimi   Exploring the Northern Art
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Taustaa ja tavoitteet

Hankkeessa tuotteistetaan ulkomaisille visuaalisen taiteen ammattilaisille suunnattu vierailuohjelma. Palvelun sisältö pilotoidaan 2018-19 aikana, ja tavoitteena on luoda räätälöity vierailu, joka sisältää tutustumiskäyntejä kuvataiteilijoiden ateljeisiin, meneillään oleviin näyttelyihin sekä pop-up gallerioihin Pohjois-Suomessa.

Useat suomalaiset kansainvälisen tason kuvataiteilijat ovat tietoisesti suunnanneet toimintansa pohjoiseen eli taideopintojen jälkeen he ovat valinneet työskentely-ympäristökseen pääkaupunkiseudun sijasta Pohjois-Suomen. Perusteluina taiteilijat luettelevat sellaisia tekijöitä kuin yhteisöllisyys, autenttisuus, aitous, tilan tunne ja rauha työskennellä. Viime vuosina myös kansainvälinen kiinnostus pohjoisten alueiden nykytaiteeseen on huomattavasti lisääntynyt, mm. digitaalisen ja sosiaalisen median esiinnostamana sekä poliittisesti aktiivisten nuorten saamelaisten taiteilijoiden työskentelyn myötä.

Perinteisesti Pohjois-Suomessa työskentelevien taiteilijoiden teosten esitteleminen kansainvälisesti on edellyttänyt taiteilijalta joko vuosien pitkäjänteistä työtä, esilläoloa ja verkostoitumista suoraan taideorganisaatioihin maailmalle tai yhteistyötä kotimaisten, lähinnä pääkaupunkiseudun taidegallerioiden ja -instituutioiden kanssa. Kansainvälisiä kontakteja Pohjois-Suomeen voidaan merkittävästi lisätä vierailuohjelmalla, joka on suunnattu ulkomaisille visuaalisen alan ammattilaisille, jotka suunnittelevat kansainvälisiä kuvataidenäyttelyitä ja vastaavia projekteja oman organisaationsa tulevien vuosien ohjelmistoon. Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Hanke on pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva kaupunkikehittämisen hanke, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua, lisätä Oulun seudun kansainvälistä kiinnostavuutta ja vahvistaa paikallista sekä eurooppalaista identiteettiä.

Tavoitteet

• Lisätään Oulun seudulla sekä laajemmin Pohjois-Suomessa toimivien kuvataiteilijoiden kansainvälisiä kontakteja merkittävästi
• Tarjotaan ulkomaisille kuvataiteen ammattilaisille mahdollisuus tutustua pohjoisen taiteeseen, kulttuuriin ja elämäntapaan, ja kontaktoitua ja saada ideoita yhteistyöprojekteihin tulevaisuudessa
• Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen tavoitteena on eurooppalainen yhteistyön tiivistäminen ja tietoisuuden lisääminen Euroopan kulttuureista sekä eurooppalaisen identiteetin vahvistuminen. Exploring the North-vierailuohjelma tukee näitä tavoitteita erinomaisesti, koska hankkeen fokuksessa on nimenomaan kansainvälisten verkostojen lisääminen kulttuurisektorilla.
• Kehittää maailmalla toimivalle Suomen instituuttiverkostolle ja FRAME Contemporary Art Finlandille suunnattu palvelu, joka tarjoaa niille mahdollisuuden pohjoisessa työskentelevien kuvataiteilijoiden kontaktoimiseen suoraan taidealan ammattilaisten kv. verkostoon
• Kehittää visuaalisen taiteen välittäjätoimintaa konseptoimalla ja tuotteistamalla taiteen ammattilaisille suunnattu uuden tyyppinen palvelu eli kuraattorien vierailuohjelma
• Määritellä ja jakaa hankkeen kokemusten perusteella best practice -tietoa mm. palvelun ansaintalogiikasta sekä vaikuttavuudesta
• Arvioida hankkeen lopuksi olisiko hankkeessa kehitettyä konseptia mahdollista monistaa myös muille luovan alan toimialoille ja ketkä voisivat olla yhteistyökumppaneita (arkkitehtuurin teemavierailut, muotoilun teemavierailut, jne)

Toimenpiteet

- Palvelun prosessikuvaus (blueprint) ja infomateriaalin tuottaminen Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelmat
- Räätälöityjen vierailujen suunnittelu ja pilotointi
• Vuonna 2018 2 brittikuraattoria, 1 japanilainen, vierailut FRAME Finlandin kautta
• Vuonna 2019 4 brittikuraattoria, 2 japanilaista, vierailut
- FRAME Finlandin kautta Tarvekartoitus muille maailmalla toimiville tiede- ja kulttuuri-instituuteille / suurlähetystöille
- Palautteen kokoaminen ja arviot palveluun osallistuneilta
- Yhteenveto ja raportointi rahoittajille

Kuntarahoitus Oulun kaupungilta on enintään 3000 € vuonna 2018 ja 3668 € vuonna 2019, yhteensä enintään 6778 € vuosina 2018-2019, mikäli muu rahoitus toteutuu riittävässä määrin.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   15.4.2018
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sisältötoimisto Waria
Yhteyshenkilöt   Kaisa Kerätär, Sisältötoimisto Waria
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi