Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

TAIKU - Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Oulussa
*
 
Hankkeen nimi   TAIKU - Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Oulussa
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Hankkeella lisättiin taide- ja kulttuuripainotteisia kerhoja ja taideopetusta sekä koulujen kulttuurikasvatusta lasten ja nuorten toiveita kuullen. Lisäksi tavoitteena oli lisätä suunnitelmallisuutta ja lapsilähtöistä vapaa-ajanpalveluiden viestintää niin perheiden, koulujen kuin kulttuuri- ja taidetoimijoiden välillä.
Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuisi osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Toiminnalla pyrittiin vähentämään lasten ja nuorten turvattomuutta, yksinäisyyttä ja tekemisen puutetta iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Tavoitteena oli edistää myös maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista.


Projektin tulokset ja hyödyt
Hankkeen avulla saatiin lisättyä merkittävästi laadukasta kulttuuri- ja taidepainotteista toimintaa lasten ja nuorten iltapäiviin. Kerho- ja harrastustoimintaa järjestettiin pääasiassa koulurakennuksissa mutta useat kerhot tekivät retkiä myös alueen kulttuurilaitoksiin, tapahtumiin ja näyttelyihin.
Eri kulttuurin- ja taiteenalojen kerhot ja harrastusryhmät toteutuivat suunnitelman mukaisesti: yhteensä toteutettiin 52 kerhoa ja harrastusryhmää 25 eri koululla. Toimintaan osallistui yhteensä 1080 lasta ja nuorta. Toiminta alkoi heti koulupäivän jälkeen joko koulujen tiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. Toiminta oli jatkuvaa ja ryhmät kokoontuivat säännöllisesti viikoittain. Utelias luokkatoimintamallissa testattiin taidekasvattajan kokonaista työpäivää osana perusopetusta. Toiminnasta saatujen hyvien kokemusten perusteella voidaan edistää kokonaiskoulupäivään siirtymistä ja taidekasvatuksen roolia.

Koulupäivän jälkeinen kerhotoiminta tarjosi lasten harrastuksiin vaihtoehdon, joka mahdollisesti vähensi perheiden tarvetta kuljettaa lapsia koulun jälkeisiin harrastuksiin. Kerhoja markkinoitiin pääsääntöisesti vierailemalla kohderyhmien luokissa, jotta ohjaaja sai mahdollisimman suoran yhteyden harrastajiin.

Hankkeen yhteistyökumppanit kokivat, että yhä useampi taiteen tai taidekasvatuksen ammattilainen tai taidealan toimija on tullut kouluissa tutuksi. Lisäksi Utelias luokka -toimintamallissa taidekasvattajat kokivat tulevansa paremmin tutuksi työyhteisön jäseninä, jolloin moni käytännön ja viestintään liittyvä asia koululla helpottui. Samalla työpäivään mahtui enemmän opetusta ja vähemmän siirtymisiä koululta toiselle. Hanke lisäsi koordinaatiota Oulun kaupungin sisällä ja edisti kerhotoiminnan koordinointimallin syntyä.

Kerho- ja harrastustoiminnan sisältöjen kehittämisessä otetaan jatkossakin huomioon lasten ja nuorten toiveet. Viemällä toimintaa keskusten ulkopuolella sijaitseviin kouluihin pystytään vastaamaan myös taiteen ja kulttuurin maantieteellisen saavutettavuuden haasteisiin ja tehdään harrastamisesta tasa-arvoisempaa. Hanke edisti koulujen ja taidekentän välistä yhteistyötä ja innosti tekemään moniammatillista yhteistyötä kaupungin eri sektoreiden välillä. Kerättyä palautetta käytetään kerho- ja harrastustoiminnan suunnittelussa ja edelleen kehittämisessä.

Kerhotoiminnasta kerätty palaute lapsilta ja nuorilta oli pääasiassa erittäin positiivista. Myös ohjaajat saivat heiltä kiittävää palautetta. Suurin osa lapsista ja nuorista toivoi, että kerhot kokoontuisivat useammin kuin kerran viikossa. Oululaiset koulut ottivat kehittämishankkeen tarjoaman lisäresurssin erittäin lämpimästi vastaan, ja yhteistyö kerhohankkeen, koulujen ja opetustoimen välillä oli onnistunutta.

Toteutuneet kustannukset: 257 791 € (99,15 % budjetoiduista)
Rahoitus: 80 000 € Opetus- ja kulttuuriministeriö (31 %) ja 177 791 € Oulun kaupunki (69 %).
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2018
Päättymispvm   31.12.2019
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun konservatorio
Oulun lastenkulttuurikeskus
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Valve
Oulu-opisto
Oulun taidekoulu
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: Katri Tenetz
Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  oulu-logo
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi