Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

MERKE- Merkityksellistä elämää
*
 
Hankkeen nimi   MERKE- Merkityksellistä elämää
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

MERKE- Merkityksellistä elämää -projektissa on tavoitteena vastata heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien osatyökykyisten työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeeseen, Matalan kynnyksen toimintamallien kehittämistarpeeseen ja monitoimijuuden kehittämistarpeisiin. Projektissa haetaan ratkaisua huono-osaisuuden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn luomalla uusia toimintamalleja ja toimintamahdollisuuksia kohderyhmän osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä merkityksellisen elämän tukemiselle ja toimintakyvyn vahvistumiselle.

Projektin tavoitteet ja toimenpiteet

Päätavoitteena on vahvistaa syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä luoden edellytyksiä jatkopoluille. Muita tavoitteita ovat mm. kohderyhmän arjen mielekkyyden edistäminen, elämänhallinnan parantuminen ja elämän merkityksellisyyden lisääntyminen, itsetunnon, osallisuuden ja toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen. Henkilökohtaisen urapolun (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatuki, oppisopimus tai muu koulutus) rakentaminen. Asiakkaiden henkilökohtaisen jatkopolkun rakentaminen ja vahvistaminen tilanteen vaatimalla tavalla. Matalan kynnyksen tuki- ja ohjauspalvelujen sekä eri toimijoiden välisen alueellisen yhteistyötä kehittäminen asiakasryhmän kokonaisvaltaisen tilanteen huomioimiseksi ja vaikuttavampien ratkaisujen löytämiseksi.

Toimenpiteissä painottuvat hyvinvoinnin ja erityisesti mielenterveyden edistämisen sekä osallisuuden ja vertaistuen keinot sekä aktiivinen palveluohjaus työ- ja toimintakyvyn vahvistajina. Toimenpiteillä luodaan aktiivista osallisuutta lisäävä vertaisyhteisö, jossa on mahdollista vahvistaa itsetuntoa ja sosiaalista osallisuutta sekä saada asiantuntevaa ohjausta henkilökohtaisten tarpeiden vaatimalla tavalla. Matalan kynnyksen vertaisryhmätoiminnot: Ryhmämuotoisen tuen tarjoaminen harrasteryhmien ja teemaryhmien kautta. Henkilökohtainen tuki: Yksilölliset vastaanotot, asiakas-/palveluohjaus ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta. Tuetun vapaaehtoistoiminnan pilotti. Asiakasohjauksen ja yhteistyön kehittäminen.

Rahoitus (euroa): 2019 2020 2021 Yhteensä
ESR-rahoitus 159 650 161 650 160 050 481 350
Oulun kaupunki 19 957 20 207 20 006 60 170
ODL omarahoitus 19 956 20 206 20 007 60 169
Yhteensä 199 563 202 063 200 063 601 689

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2019
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Toteuttajat  
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Yhteyshenkilöt   Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, palvelupäällikkö Jaana Ukonaho, etunimi.sukunimi(at)odl.fi.

Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi