Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

VarmaStartti
*
 
Hankkeen nimi   VarmaStartti
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

VarmaStartti -projektissa on tavoitteena kehittää matalan kynnyksen toimintamalli haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten koulutukseen pääsyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Projektissa rakennetaan VarmaStartti -valmennuspolku yksilölle sosiaalisen vahvistamisen, sujuvan arjen, terveydentilan tarkastelun ja oman osaamisen tunnistamisen myötä kohti koulutusta.

Projektin tavoitteet
1) Lisätä hankkeeseen osallistuvien nuorten pääsyedellytyksiä ja etenemistä tai paluuta koulutukseen sekä edistää tätä kautta myös heidän työllistymisvalmiuksia.
2) Tiivistää asiakaslähtöisesti eri toimijoiden (kunta, oppilaitos, yhdistykset, TE-toimisto, työnantajat) yhteistyötä kohderyhmän nuorten koulutukseen etenemisen tukemiseksi, helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Yhteistyöllä edistetään ja tarkastellaan joustavia koulutuspolkuja muun muassa ura-ohjauksen ja hankittujen pätevyyksien hyväksynnän avulla.
3) Pilotoida ja kuvata yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa yhteistyömalli nuoren opintojen keskeytymisen ennaltaehkäisemiseksi ja opintoihin paluun tukemiseksi.
4) Mallintaa VarmaStartti -ohjaajan toteuttaman asiakastyön kautta yksilöllisiä asiakaspolkuja sosiaalisen vahvistamisen, sujuvan arjen, terveydentilan tarkastelun ja oman osaamisen tunnistamisen myötä kohti koulutusta.
5) Kehittää yhdessä nuorten kanssa nuoren oman osaamisen tunnistamisen ja dokumentoinnin keinoja hyödyntäen nuorille luontevia digitaalisia ohjelmistoja.
6) Tuottaa uutta tietoa ja osaamista kohderyhmän sosiaaliseen kuntouttamiseen ja tulevaisuuden polkujen rakentamiseen.

Projektin toimenpiteet
•Löytää, sopia ja kehittää alueellisia ohjauskanavia hankkeeseen. Varmistaa oikea ohjautuvuus yhteistyöllä ja hankkeelle määritellyn kohderyhmän tavoittaminen.
• Kehittää voimavaralähtöinen yksilövalmennuksen malli
• Kehittää asteittain etenevä matalan kynnyksen ryhmätoimintamalli
• Rakentaa asiakkaalle VarmaStartti -polku
• Nuoren oman osaamisen tunnistamisen keinojen lisääminen ja kehitetään yhdessä nuorten kanssa mahdollisuuksia dokumentoida omaa formaalia- sekä non- ja informaalia osaamista.

Rahoitus (euroa) 2019 2020 2021 Yhteensä
ESR-rahoitus

152 850

153 250 153 251 459 351
Oulun kaupunki 19 107 19 156 19 156 57 419
ODL omarahoitus 19 106 19 157 19 156 57 419
Yhteensä 191 063 191 563 191 563 574 189

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2019
Päättymispvm   31.8.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Toteuttajat  
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Yhteyshenkilöt   Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, palvelupäällikkö, Jaana Ukonaho, etunimi.sukunimi(at)odl.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi