Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Ekologisia, sosiaalisia ja inhimillisiä toimintamalleja etsimässä
*
 
Hankkeen nimi   Ekologisia, sosiaalisia ja inhimillisiä toimintamalleja etsimässä
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Ekologisia, Sosiaalisia ja Inhimillisiä toimintamalleja etsimässä -projektissa on tavoitteena nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen etsimällä ja levittämällä hyviä käytäntöjä. Kyseessä on kansainvälinen projekti, jossa tavoitteena on löytää uusia työllistämisen muotoja yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kansainväliset kumppanit projektissa ovat Coompanion Norrbotten Ruotsista sekä NGO Development of the social capital Bulgariasta.

Projektin tavoitteet:
1. Verrata Yritetään yhdessä ry:n toimintaa Bulgarian, Ruotsin ja muiden Euroopan unionin vastaaviin toimijoihin.
2. Kehittää ja löytää uusia toimintamalleja yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
3. Levittää toimivaksi koettua työllistämisen mallia muihin Euroopan unionin maihin.
4. Luoda verkosto kansainvälisistä toimijoista.
5. Työllistää projektin avulla saaduilla ideoilla 30 pitkäaikaistyötöntä projektin aikana joko palkkatukityöhön, oppisopimuskoulutukseen, työharjoitteluun tai pienyrittäjäksi sekä synnyttää viisi pienyritystä.

Kohderyhmänä projektissa on alle 29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, yli 54-vuotiaat miehet ja erilaiset etniset ryhmät sekä pitkäaikaistyöttömät, joilla on halu perustaa oma pienyritys.

Projektin toimenpiteet:
1. Hyvien käytäntöjen etsiminen Euroopasta liittyen työttömyyden hoitamiseen
o Tutustumismatkat. Kartoitetaan Euroopasta toimijoita, jotka toteuttavat hyviä käytäntöjä liittyen pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen. Käydään tutustumassa valittuihin toimijoihin.
o Toimintojen vertaileminen. Kerätään hyviä käytäntöjä pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseen, syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kanssa työskentelyyn sekä sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyen.
o Raportti. Sisältää Ruotsin, Bulgarian ja muiden Euroopan maiden vastaavia toimijoita, niiden arviointia sekä kyseisten toimijoiden parhaita käytäntöjä.
2. Toimintamallin levittäminen Suomeen sekä muihin Euroopan unionin maihin
o Yritetään yhdessä ry auttaa Development of the social capital -järjestöä perustamaan Oulun Kestävän kehityksen keskuksen kaltaisen toimipisteen Bulgarian Rusen alueelle.
o Yritetään yhdessä ry:n toimintamallia pyritään levittämään Suomessa, Ruotsissa sekä muissa Euroopan unionin maissa. Tätä varten luodaan opaskirjanen, jossa Kestävän kehityksen keskuksen toimintamalli selitetään.
3. Seminaari / työpaja uusien toimintamuotojen kehittämiseksi
o Yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa kehitetään uusia toimintamuotoja liittyen mm. kiertotalouteen, sosiaaliseen yrittäjyyteen sekä matkailusektoriin.
o Järjestetään seminaari / työpaja Kestävän kehityksen keskuksella, johon kutsutaan hankkeen yhteistyökumppanit ja muita aiheesta kiinnostuneita.
o Hankkeen aikana tiivistetään alueella jo toimivien ja uusien aloittavien työllistämispalveluiden ja hankkeiden yhteistyötä niin, että työnhakija-asiakkaat ja työvoimaa tarvitsevat yrittäjät kohtaavat entistä helpommin.

Rahoitus (euroa) 2019 2020 2021 Yhteensä
ESR-rahoitus 39 667 39 667 39 667 119 001
Oulun kaupunki 4958 4958 4958 14 874
Omarahoitus 4959 4958 4958 14 874
Yhteensä 49 583 49 583 49 583 148 749

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2019
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Yritetään yhdessä ry
Toteuttajat  
Yritetään yhdessä ry
Yhteyshenkilöt   Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi