Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Täsmävalmennuksella työhön - Adapteri
*
 
Hankkeen nimi   Täsmävalmennuksella työhön - Adapteri
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Täsmävalmennuksella töihin- Adapteri -projektissa on tavoitteena vastata alueelliseen kohtaanto-ongelmaan tukemalla työnantajia ja työnhakijoita yhteisesti räätälöidyn täsmävalmennuksen avulla. Täsmävalmennuksessa on kyse räätälöidystä lyhyiden koulutusten ja työhönvalmennuksen yhdistämisestä työnhakijan työelämävalmiuksien parantamiseksi ja työnantajaa palvelevan osaamisen kehittämiseksi.

Projektin tavoitteet
· Henkilöasiakkaiden työelämä- ja opiskeluvalmiudet paranevat täsmävalmennuksen ansiosta.
· Henkilöasiakkaat työllistyvät tai löytävät muun itselleen mielekkään jatkopolun / uran, joka edistää heidän työllistymistä.
· Projektin työllistämistoimet vastaavat seudullisen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tarpeeseen.
· Asiakkaat saavat pitkäaikaista tukea urapolullaan tutorverkostolta ja näin pysyvät työelämässä mukana.
· Projektin päämääränä on tukea jokaista asiakasta yksilöllisesti ja pienin askelin edeten omalla polullaan kohti työelämää.
· Asiakasmäärään liittyvä tavoite on 200 henkilöä kolmen vuoden aikana, joista vähintään puolet löytää itselleen mielekkään jatkopolun työllistymisen, opiskelun ja muun työllistymistä tukevan toimenpiteen avulla. Eri työnantajia on projektissa mukana 100 kpl projektin aikana. Projektin päätyttyä työtutor -toiminnasta on kiinnostunut 50 henkeä.

Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset pitkään työttömänä olleet henkilöt. Lisäksi painotetaan erityisesti yli 50- vuotiaiden ja alle 30-vuotiaiden työllistymistä.

Projektin toimenpiteet
· Työnhakijoiden osaamista ja työskentelyvalmiuksia parannetaan täsmävalmennuksilla työpaikalla. Yrittäjän ja työnhakijoiden kanssa tehdään yhteinen täsmävalmennussuunnitelma, jonka pohjalta tehdään korkeintaan muutaman kuukauden mittainen valmennusjakso pienelle ryhmälle / asiakkaalle suoraan työpaikalle.
· Projektissa on mahdollista hyödyntää ammatillisen koulutuksen uudistuksen mahdollistamia lyhyitä oppisopimuksia ja ammatillisten tutkintojen osatutkintoja.
· Esimerkkejä esiin nousseista käytännön osaamistarpeista: verkkokaupan sisällöntuotannon osaaminen, sosiaaliset taidot asiakaspalvelussa, tietyn tekniikan tai ohjelman hallinta, riittävä tuotetuntemus alaa vaihdettaessa. Tarvittaessa asiakkaat voivat suorittaa työnantajan tarvitsemia kortti- ja lupakoulutuksia hankkeessa.
· Palkkatukityöllistäminen rinnakkaishankkeen avulla. Määräraha edistää erityisesti pitkään työttömänä olleen ja vähän työkokemusta omaavan asiakkaan mahdollisuuksia päästä avoimille työmarkkinoille. Tuki mahdollistaa myös eri mittaisten oppisopimuskoulutusten liittämisen täsmävalmennukseen työnhakijoiden osaamisen parantamiseksi.
· Asiakkaiden työllistymistä tuetaan monin eri tavoin koko prosessin ajan. Siirtymävaiheissa hankkeen työhönvalmentaja on rinnalla kulkijana. Ammatillisen työhönvalmennuksen loppuvaiheessa asiakkaan kanssa haetaan hänelle soveltuva tutor, mikäli asiakas niin haluaa.
· Projektin aikana tiivistetään alueella jo toimivien ja uusien aloittavien työllistämispalveluiden ja projektien yhteistyötä niin, että työnhakija-asiakkaat ja työvoimaa tarvitsevat yrittäjät kohtaavat entistä helpommin.

Rahoitus (euroa) 2019 2020 2021 Yhteensä
ERS-rahoitus

210 635

217 359 218 969 646 963
Oulun kaupunki 32 912 33 962 34 214 101 088
Nuorten Ystävät omarahoitus 19 747 20 378 20 528 60 653
Yhteensä 263 294 271 699 273 711 808 704

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2019
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Nuorten Ystävät
Toteuttajat  
Nuorten Ystävät
Yhteyshenkilöt   Nuorten Ystävät, projektipäällikkö Vesa Karjalainen, etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi