Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kaupunkivesien kunnostushanke
*
 
Hankkeen nimi   Kaupunkivesien kunnostushanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa Kaijonlahden ja Kuivasjärven kuntoa sekä lisätä niiden virkistyskäyttöä ja maisemallista arvoa. Kiimingin yrityspuiston alueelle tehtävät ratkaisut parantavat alueen kuivatuksen nykytilaa ja pienentävät hulevesitulvariskiä. Lisäksi edellä mainittuihin kohteisiin ja Oritkarin lumenkaatopaikan hulevesille toteutetaan kaupunkivesien laadun selvitys ja seuranta. Vuosina 2019 -2021 toteuttavat toimenpiteet ovat:

Toimenpide

Aikataulu

Kuivasjärven valuma-alueen rakennussuunnitelmatasoinen kunnostussuunnittelu

03/ 2019 - 10/2019

Kiimingin yrityspuiston hulevesijärjestelmän rakentaminen

10/2019 - 05/2020

Olemassa olevien laskeutus- ja viivytysaltaiden kunnostus

10/2019 - 01/2020

Kosteikkojen rakentaminen

10/2019 - 10/2020

Kaupunkivesien laadun selvitys ja seuranta

05/2019 - 12/2021

Kustannukset ja rahoitus

Kustannukset yhteensä: 615 000 euroa
Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 333 145 euroa, Oulun kaupunki 275 000 euroa ja Suomen ympäristökeskus 6 855 euroa

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2019
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Suomen ympäristökeskus
Toteuttajat  
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   suunnittelupäällikkö, vs. kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma, 044 703 2114, projekti-insinööri Marjo Honkamaa-Eskola, 044 703 2605
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi