Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa lisäävät toimenpiteet (KOTA 6) -projekti
*
 
Hankkeen nimi   Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa lisäävät toimenpiteet (KOTA 6) -projekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta

Oulun kaupungin perusopetus on hakenut valtion erityisavustusta
esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.

Tavoitteena on pedagogisten hyvinvoinnin ja oppimisen hyvien
käytäntöjen lisääminen ja vahvistaminen niin, että oppilas saa
tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
mentoriopettajien (8) osalta.

Toiminta perustuu helmikuussa 2019 hyväksyttyyn sivistys- ja
kulttuuripalvelujen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteiseen
Tuen strategiaan.

Oulussa huomioitavia asioita toiminnan osalta ovat:

- Monisukupolvinen työttömyys useissa lapsiperheissä
- Pienituloisissa perheissä asuu 13,5 % alle 18-vuotiaista
oululaisista lapsista (Sotkanet)
- Perheiden hyvinvointi jakautuu epätasaisesti
- lasten ja nuorten eriarvoistuminen (MLL:n PerheVerkon kysely 2017)
- Pedagogisen hyvinvoinnin ja oppimisen käytäntöjen lisääminen
ja vahvistaminen (Oulun koulujen hyvinvointikyselyt)

Projektin keskeiset tavoitteet

Toiminnan keskiössä uuden Tuen strategian toimenpiteet
- tuki oppilaalle nopeasti ennen ongelmien kasaantumista aluetyö ja tuen resurssin uudelleen jaon tukeminen erityisavustuksella
- luokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan /mentoriopettajan samanaikaisopettajuuden kehittäminen
- varhaiskasvatuksen pilotoidun mentoritoiminnan siirtäminen
jatkumona perusopetukseen - mentoriopettaja kouluissa tarpeen
mukaisesti opettajan ja oppilaan tukena
- Oulun Digiloikka2020 selvityksen mukaiset, erityisesti
erityisopetusta koskevat digitaaliset hankinnat

Toimenpiteet

Mentoriopettajien osalta:
Rahoituksella on tarkoitus palkata kahdeksan mentoriopettajia kaikille neljälle suuralueelle (kaksi mentoria/alue). He työskentelevät alueellisen tuen palveluvastaavan alaisuudessa. Yksi mentoreista toimii alueen alakouluissa ja toinen alueen yläkouluissa. Työ painottuu tuen tarpeen riskien ennaltaehkäisevään työhön. Mentoriopettaja voi toimia samanaikaisopettajuutta kehittäen ja mahdollistaen opetusryhmien jakamisen pienempiin kokonaisuuksiin tai jakotunteihin. Tarkoitus on kehittää oppilasryhmien toimintaa ja pedagogisia toimintamalleja.

Mentoriopettajan työnkuva on joustava ja konsultoiva. Toiminta kohdentuu kouluun tai luokkaan tarvelähtöisesti pyyntöjen mukaan. Mentoriopettaja toimii keskimäärin kaksi viikkoa koulussa tai opetusryhmässä.

Erityisopettajien osalta:
Projektin rahoituksella on tarkoitus palkata kahdeksan erityisopettajaa yleisen tuen vahvistamiseen kaikille neljälle suuralueelle (kaksi mentoria/alue). He työskentelevät rehtorien alaisuudessa. He toimivat oman alueen alakouluissa ja yläkouluissa. Työ painottuu tuen tarpeen riskien ennaltaehkäisevään työhön. Erityisopettaja perehdyttää opettajia ja ohjaa yleiseen tukeen ja tuen eri keinoihin ja toimintatapoihin resurssiopettajana useissa ryhmissä kouluilla.

Erityisopettaja voi toimia samanaikaisopettajuutta kehittäen ja mahdollistaen opetusryhmien jakamisen pienempiin kokonaisuuksiin tai jakotunteihin. Tarkoitus on kehittää oppilasryhmien toimintaa ja pedagogisia toimintamalleja esimerkiksi hyödyntäen erityisopetuksen pedagogisia digitaalisia välineitä. Erityisopettaja toimii luokanopettajan tai aineenopettajan työparina. Erityisopettajan työnkuva on joustava ja konsultoiva. Toiminta kohdentuu alueen kouluun tai luokkaan tarvelähtöisesti aluepäällikön ja tuen palveluvastaavan kartoitukseen pohjaten.

Erityisopettajan työn kohdentumisesta sovitaan koulun laaja alaisen erityisopettajan kanssa. Mentoriopettajat ja erityisopettajat tekevät Oppilaiden tuen tarpeen riskien ennalta ehkäisevä työtä joustavasti. Samanaikaisopettajuudessa kehitetään ja perehdytetään opettajia yleisen tuen pedagogisten toimintamalien käyttöön. Opettajien mentoritoiminta kohdentuu varhaisessa vaiheessa erilaisiin opetusryhmiin oppilas- ja ryhmälähtöisesti. Erityisopettajat hyödyntävät erityisopetuksen pedagogisia digitaalisia välineitä yleisen tuen toiminnassa.

Kokonaiskustannusarvio:1 190 420 euroa
Ulkopuolinen osarahoitus:
Opetushallitus 952 336 euroa (80%)
Oulun kaupungin rahoitusosuus:
238 084 euroa (20 %)

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2019
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Opetushallitus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut / Perusopetuspalvelut
Yhteyshenkilöt   Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi