Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa
*
 
Hankkeen nimi   Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Projektin tausta, tavoitteet ja sisältö

Valtion erityisavustusta haetaan lisähenkilöstön palkkaamiseen päiväkoteihin alueille, joissa on tunnistettu syrjäytymisriskejä indikaattoritietoihin perustuen. Lisähenkilö kolmen kasvattajan ryhmissä mahdollistaa pienryhmien muodostamisen joustavasti lasten tuen tarpeiden ja pedagogisen toiminnan mukaisesti.

Pienemmät ryhmät vahvistavat lapsen yksilöllistä ohjaamista, turvallisuuden tunnetta ja hyvää vuorovaikutusta. Erilaisia oppimisympäristöjä ja tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään pienryhmissä. Lisähenkilön ammatillista perhetyön osaamista kohdennetaan vanhemmuuden tukemiseen, sujuvan arjen vahvistamiseen ja kotoutumiseen lähiverkoston avulla.

Varhaiskasvatuksen pedagogista ja moniammatillista työskentelyä sekä tuen varhaisempaa toteuttamista vahvistetaan psykososiaalisen tuen toimintamallin avulla. Varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologityöparitoiminta päiväkodeissa painottuu yhteisölliseen hyvinvointityöhön, huoltajien kasvatustyön tukeen ja toiminnalliseen verkostotyöhön.

Pienemmät ryhmät vahvistavat lapsen yksilöllistä ohjaamista, turvallisuuden tunnetta ja hyvää vuorovaikutusta. Erilaisia oppimisympäristöjä ja tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään pienryhmissä. Lisähenkilön ammatillista perhetyön osaamista kohdennetaan vanhemmuuden tukemiseen, sujuvan arjen vahvistamiseen ja kotoutumiseen lähiverkoston avulla.

Lisäresurssia voidaan kohdentaa Opetushallituksen kriteerien mukaisesti päiväkoteihin, joissa hakukriteerit toteutuvat. Hakukriteereitä olivat muun muassa alueen vieraskielisten määrä,alueen työllisyysaste, alueen koulutusaste ja muut sosioekonomiset mittarit.

Tulokset

Projektin tuloksena saadaan jaettavaa ja vertailtavaa kokemustietoa inklusiivisen, osallisuutta tukevan, yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin kehittämisestä varhaiskasvatuksessa. Projektin aikana saadaan kokemuksia varhaiskasvatuksen tuen prosessin kehittämiseen. Projektin aikana luodaan toimintamalli varhaiskasvatuksen kuraattori- psykologitoimintaan. Projekti vaikuttaa pedagogisen johtamisen kehittymiseen sekä dokumentointiin ja viestintään. Johtaminen muuttuu tavoitteellisemmaksi ja osallistavammaksi, viestintä avoimemmaksi ja tehokkaammaksi.

Hyödyt

- Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri kehittyy uuden varhaiskasvatussuunnitelman periaatteiden mukaisesti
-
Lapsen tarvitsema kehityksen ja oppimisen tuki vahvistuu
-
Vanhemmuuden tuki voimistuu
-
Kotoutuminen tehostuu
- Lasten ja huoltajien osallisuus lisääntyy
-
Moniammatillisuus vahvistuu
- Pedagoginen johtajuus kehittyy

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2019
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Opetushallitus
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut / Varhaiskasvatuspalvelut
Yhteyshenkilöt   Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi