Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Generation work
*
 
Hankkeen nimi   Generation work
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tiivistelmä:

Suomessa maahanmuuttajien työttömyys on n. 2,5 kertainen kantaväestöön verrattuna, eikä tilanne arvioiden mukaan ole paranemassa lähivuosina. Generation Work -projektissa kehitetään tehokkaat tukitoimet maahanmuuttajanuorten työllistämiseksi opintojen
ohella tehtäviin työtehtäviin sekä kesä- , keikka ja sesonkitöihin. Yrityksiä tuetaan maahanmuuttajien rekrytointiin ja työnantajien kanssa neuvotellaan mahdollisuuksista yhdenvertaistaa rekrytointikäytänteitä. Lisäksi tuetaan aikuisten perusopetusta järjestäviä oppilaitoksia kehittämään tet-kokeilukäytänteitään siten, että tet-jaksot voisivat tulevaisuudessa tehokkaammin tukea nuorten työllistymistä.

Tavoitteet:

- Vähintään 25 tuettua työsopimusta vuosittain maahanmuuttajanuorille (koko projektin ajalta 75-90).
- Projektiin osallistuu aktiivisesti vähintään 200 henkilöä vuosittain erilaisiin koulutuksiin, rekrytointitapahtumiin, work-shopeihin ja tiedotustilaisuuksiin (koko hankkeen ajalta 600-700).
- Mukaan verkostoon kolmen vuoden aikana vähintään 40 maahanmuuttajanuoria työllistävää tai heidän työllistymistään edistävää yritystä.
- Perusopetuksen uudelleen organisoidut tet-jaksokäytänteet (tukee työelämää vahvemmin).
- Työnhakuvalmiuksien parantaminen mm. ansioluettelot, vapaamuotoiset hakemukset, työhaastatteluharjoittelu.
- Yritykset osallistetaan kotouttamiseen.
- Yhdenvertaisen rekrytoinnin läpivienti yrityksiin.
- Kantaväestö ja maahanmuuttajat tutustuvat toisiinsa työyhteisöissä, uusia ihmissuhteita ja ennakkoluulojen purkua.
- Syrjäytymisen ehkäisy nyt ja tulevaisuudessa.

Odotettavissa olevat tulokset:

Pitkän aikavälin tuloksia:
- Työttömyysluvut pienevät maahanmuuttajien osalta ja kohderyhmä tulee jatkossa saamaan helpommin mahdollisuuksia työelämässä.
- Yritykset alkavat rekrytoimaan maahanmuuttajia myös asiakaspalvelutyöhön, mikä nostaa Oulun profiilia kansainvälisenä ja kielitaitoisena kaupunkina, missä saa omankielistä palvelua vaivattomasti.
- Kuntalaisten turvallisuuden tunne kasvaa, kun he ovat enemmän arjessa tekemisissä Eu- ja Eta-alueiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden kanssa.
- Syrjäytyvien määrä vähenee, kun maahanmuuttajat pääsevät osaksi suomalaisia työyhteisöjä.

Lyhyen aikavälin tuloksia:
- Maahanmuuttajanuoret pääsevät kesätöihin ja osa-aikaisiin töihin opintojen ohella.
- Työelämään tutustumisjaksot tulevat tukemaan maahanmuuttajanuorten työllistymistä.
- Maahanmuuttajanuoret saavat ansioluetteloon sisältöä ja suomalaisia suosittelijoita.
- Nuorten tiedot ja taidot suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään sekä työnhaun eri vaiheisiin liittyen karttuvat konkreettisilla tavoilla.

Rahoitus:

Rahoitus 2019 2020 2021 Yhteensä
ESR-rahoitus

45 944

102 141 77 738 225 823
Oulun kaupunki 5743 12 768 9718 28 229
Phoenix ry 5743 12 768 9718 28 229
Yhteensä 57 430 127 677 97 174 282 281

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   2.9.2019
Päättymispvm   31.8.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Phoenix ry
Toteuttajat  
Phoenix ry
Yhteyshenkilöt   Startup Refugees, Area Manager Matleena Aarikallio, p. 044 2422 900, matleena@startuprefugees.com,
BusinessOulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi