Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

TyöAsema
*
 
Hankkeen nimi   TyöAsema
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Taustaa:
Oulun korkea nuorisotyöttömyys on pitkäkestoinen haste, johon ei ole olemassa nopeita ratkaisuja. Vaikeimmassa tilanteessa ovat ne nuoret joiden työttömyys pitkittyy. Usein taustalla on vahva henkilökohtaisen palvelun tarve, puutteellinen tai työmarkkinoille tällä hetkellä kelpaamaton ammatillinen osaaminen sekä työkokemuksen puute. Samaan aikaan korkean nuorisotyöttömyyden kanssa Oulun alueella on vakava työvoimapula ICT-alalla. Laajaalainen, toimialoista riippumaton digitalisaatiokehitys on luonut kasvavan tarpeen osaaville työntekijöille. Digitaalista osaamista tarvitaan myös perinteisillä toimialoilla kuten rakennus- sekä kone- ja metallialalla.

Tavoitteet:
Nuorten työllistymisen ja kouluttautumisen tukeminen uudenlaisen Digipajatoiminnan kautta, jossa nuorille mahdollistetaan digitaalisuuteen tutustuminen ja alan vaativan osaamisen kehittäminen ja lisääminen.
- Nuorten työllistymisen ja ammatillisen osaamisen tukeminen vahvistamalla ja lisäämällä digitaalisuuteen liittyvää osaamista
- Nuorten tietoisuuden lisääminen digitalisaatiosta ja ICT-alasta sekä niihin liittyvien koulutusalojen opintoihin ohjaaminen
- Digipajan toiminnan näkyväksi tekeminen ja yhteistyökumppaneiden löytäminen. Tiivis yhteistyö yritysten ja organisaatioiden kanssa nuorten työllistymiseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

Odotettavissa olevat tulokset:

Projektin tuloksena toteutetaan uudenlainen toiminta- ja koulutusympäristö Digipaja. Mukana olleiden nuorten työelämätaidot ja ammatillinen osaaminen vahvistuvat. Nuoret hakeutuvat opiskelemaan digitalisaatioon liittyviin koulutusohjelmiin. Ammatillisen koulutuksen omaavat nuoret lisäävät ja vahvistavat osaamistaan jolloin he työllistyvät yrityksiin helpommin ja nopeammin.
Osaltaan projekti vastaa yritysten työvoimapulaan ohjaamalla entistä enemmän nuoria digitalisaatioon liittyvien opintojen pariin sekä lisä- ja jatkokouluttamalla ammatillisen tutkinnon omaavia nuoria
yritysten osaamistarpeisiin.

Kustannukset ja rahoitus

Kokonaiskustannukset 477 109 €. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) 70 % ja Oulun kaupunki 30 %.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2019
Päättymispvm   30.9.2021
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut
Yhteyshenkilöt   Business Oulu -liikelaitos, projektipäällikkö Päivi Jämsä, p. 050 433 8973, palvelupäällikkö Sanna Kangosjärvi, p. 044 703 1632 .
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi