Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Urban Boost
*
 
Hankkeen nimi   Urban Boost
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Urban Boost -hankkeella vastataan useaan Oulun alueella havaittuun haasteeseen samanaikaisesti. Hankkeessa OUC ry kehittää 18-29-vuotiaille työttömille nuorille suunnatut innovatiiviset kulttuurityöpaja- ja
kulttuurilaboratoriomallit. Hanke edistää nuorten työllistymistä kulttuurialalle, työllistää kulttuurialan ammattilaisia kohderyhmän ohjaamiseen, kehittää uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa, tuottaa yhteisöllistä kaupunkikulttuuria, hakee uusia näkökulmia maahanmuuttajien kotouttamiseen ja kannustaa nuoria aikuisia omaehtoisen kulttuuritoiminnan pariin.

Hankkeen tavoitteet:
1. Nuorten aikuisten työ- ja opiskeluvalmiuksien parantaminen, kulttuurialan ammattilaisten työllistäminen, maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen ja nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen
2. Kulttuurialan kokeilualustan kehittäminen nuorille sekä monimuotoisen ja yhteisöllisen kaupunkikulttuurin kehittäminen

Hankkeen toimenpiteet:
1. Kulttuurituotantoon erikoistuneen kulttuurityöpajamallin luominen
1.1 Kulttuurityöpajan sisältöjen konseptointi
1.2 Ohjaajaverkoston kartoittaminen ja yksilöohjauksen suunnittelu
1.3 Työpajajaksojen toteuttaminen ja osallistujien rekrytointi
1.4 Tapahtumien ja projektien tuottaminen
1.5 Nuorten aikuisten kannustaminen yhdistys- ja yritystoimintaan
2. Kulttuurilaboratoriomallin ja monialaisen yhteistyöverkoston kehittäminen
2.1 Kulttuurilaboratorion konseptointi
2.2 Kulttuurilaboratoriossa järjestettävät avoimet luennot ja työpajat
2.3 Monialaisen yhteistyöverkoston luominen
Odotettavissa olevat tulokset:

Hankkeen tuloksina:
1. Nuorten aikuisten opiskelu- ja työelämävalmiudet paranevat, ja alueelle syntyy uusia nuorten aikuisten perustamia
yrityksiä ja kulttuuriyhdistyksiä
2. Kulttuurialan freelancereiden työllisyys paranee ja ohjaustaidot kehittyvät
3. Syntyy monistettava ja innovatiivinen kulttuurityöpajamalli, joka tuottaa yhteisöllistä kaupunkikulttuuria ulospäin
4. Syntyy monistettava, tasa-arvoa ja hyvinvointia edistävä kulttuurilaboratoriomalli
5. Syntyy uusia toimintamalleja ja näkökulmia maahanmuuttajien kotouttamiseen
6. Oulun kaupungin Oulu2026-hanke saa yhteyden nuoriin ja alueen pitovoima kulttuurista kiinnostuneiden nuorten
parissa paranee

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2019
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulu Urban Culture ry
Yhteyshenkilöt   Heikki Myllylahti, heikki@urbanculture.fi, +358407154742. Yhteyshenkilö Oulun kaupungilla Jarkko Halunen, jarkko.halunen(at)businessoulu.com.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi