Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme
*
 
Hankkeen nimi   NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toteuttaman NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeen (2019-2021) tavoitteena on parantaa ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien 16-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten
elämänhallintaa, hyvinvointia ja arjen taitoja erilaisten toiminnallisten menetelmien ja ryhmätoiminnan avulla. Matalan kynnyksen toiminnallisten menetelmien avulla luodaan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille uusia sosiaalisen kuntoutumisen polkuja ja lisätään heidän itseluottamustaan sekä osallisuuttaan omassa elämässä ja paikallisesti.

Ryhmätoiminnan lisäksi nuoret kohdataan myös yksilöllisesti. Lisäksi nuorille tarjotaan työelämätaitoja edistävää toimintaa. Toiminnassa huomioidaan nuorten erilaiset taustat. Elämänhallinnan ongelmat voivat johtua esimerkiksi työttömyydestä, koulutuspaikan puutteesta, mielenterveyden ongelmista, yksinäisyydestä, elämän kriiseistä tai
tulevaisuuden suunnittelun vähäisyydestä.

Toiminnallisia menetelmiä on paljon ja niitä sovelletaan hankkeessa monipuolisesti. Niitä ovat esimerkiksi kehon ja mielen hyvinvointia lisäävä toiminta sekä taidepainotteinen toiminta. Tavoitteena on lisäksi työelämätaitojen opetteleminen esimerkiksi ensiapukurssin (EA1) sekä hygieniapassin suorittamisella. Nuorten kanssa osallistutaan myös Punaisen Ristin osastojen moniin erilaisiin toimintaryhmiin. Niitä ovat esimerkiksi palvelutalon asukkaiden ulkoiluttaminen ja muu viriketoiminta heidän kanssaan, monikulttuurinen ja nuorten toiminta, ensiapuryhmät ja erilaisten vapaaehtoistyön kurssien käyminen oman mielenkiinnon mukaan. Kurssien käymisestä voi kehittyä tärkeä itsetunnon rakentumisen ja omiin kykyjen uskomisen apuväline. Nuorten kanssa tiedottamiseen ja viestimiseen käytetään pääasiassa maksutonta pikaviestisovellusta.

Nuorten elämänhallinnan paraneminen on hankkeen keskeinen tavoite ja sen toteutuessa luodaan samalla uutta sosiaalisen kuntoutumisen toimintamallia, joka on levitettävissä laajemmin muiden toimijoiden kuten
vapaaehtoisjärjestöjen käyttöön. Mallissa keskeistä on yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö. Nuoret ovat mukana hankkeen toiminnan suunnittelemisessa, toteuttamisessa sekä kehittämisessä. Hankkeen tavoitteita seurataan itsearviointimenetelmällä. Hanke vastaa nuorten syrjäytymiseen ja tulevaisuuden haasteisiin ennaltaehkäisevästi. Hankkeen lähtökohtana on toiminnallisuus, jolloin saadaan mukaan niitä henkilöitä, jotka eivät osallistu ja hyödy perinteisistä työvoimahallinnollisista toimenpitenpiteistä tai joille ne eivät ole riittäviä.

Tavoitteena on juurruttaa sosiaalisen kuntoutumisen malli niin, että se on sovellettavissa myös muiden vapaaehtoistyön järjestöjen toimintojen kontekstissa. Hankkeen aikana selvitetään mahdollisuuksia tarjota kaupungille tai mahdolliselle maakunnalle sosiaalisen kuntoutumisen paikkoja. Hankkeessa tuotettu tieto avataan vapaaseen käyttöön tietosuojakysymykset huomioiden.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2019
Päättymispvm   28.2.2022
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Sivakka-Yhtymä Oy
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Suomen Punainen Risti
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Päivi Vatka, paivi.vatka (at) punainenristi.fi. p. 040 5022 565. Yhteyshenkilö Oulun kaupungilla Anneli Koistinen, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi