Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

EU-osaamisen nosto
*
 
Hankkeen nimi   EU-osaamisen nosto
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.2.2017, että Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Kulttuuripääkaupunki on laaja-alainen kaupunkikehityksen alusta, jolla tavoitellaan pysyvää kaupungin vetovoiman kasvua ja elinkeinorakenteen monimuotoistumista.

Kulttuuripääkaupunkihaun yksi keskeisistä valintakriteereistä on hankkeen eurooppalainen ulottuvuus. Täyttääkseen valintakriteerit on Oulun kulttuurin ekosysteemin kansainvälistyttävä voimakkaasti ja tavoitteellisesti nykytilanteeseen verrattuna.

Oulun tulee pyrkiä entistä näkyvämpään rooliin eurooppalaisten keskisuurten kaupunkien joukossa. Luovan alan työntekijöiden ja yritysten houkutteleminen alueelle vaatii monipuolisempaa palvelutarjontaa ja luovan talouden volyymin kasvua.

Kulttuuripääkaupunkiohjelmien laajuus on viime vuosina ollut noin 500 projektin suuruusluokkaa, joissa merkittävässä osassa on oltava eurooppalainen ulottuvuus projektien suunnittelusta toteutukseen asti. Kaupunkikulttuurin ja luovan alan toimijoiden ekosysteemien on linkityttävä yhteen kansainvälisten ekosysteemien kanssa. Yhteistyön syveneminen edellyttää uutta osaamista kansainvälisen rahoituksen hakemisessa kehittämishankkeille.

Kasvun ja investointien tukeminen suorien EU:n yhteisohjelmien kautta on laajemminkin tulevien vuosien näkymä. Tähän valmistaudutaan yhteishankkeella Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin sekä Business Oulun kanssa. Toimijoiden yhteisverkostolla tähdätään kansainvälisen hankeosaamisen kasvuun vaativien EU-rahoitusten osalta.

Projektin tavoitteet

Hankkeella vahvistetaan edellytyksiä seuraaviin EU:n asettamiin ECoC-tavoitteisiin:

- Kaupungin kulttuuritarjonnan ja sen saavutettavuuden kehittäminen ja kaupungin kulttuuriprofiilin nostaminen

- Eurooppalainen ulottuvuus ja valtioiden rajat ylittävä yhteistyö.

Oulun kaupungin tavoitteena on hyödyntää nykyistä systemaattisemmin kansainvälisiä verkostoja ja resursseja. Osatoteutuksella synnytetään uusia kumppanuuksia kaupunkistrategian kärkihankkeiden toimeenpanoa varten. Yhteistyössä hyödynnetään kansainvälistä rahoitusta.

Oulun kaupunki valmistelee hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Projektin toimenpiteet

Konkreettisten toimien keskiössä ovat kulttuuriprofiilin kohottaminen ja korkeatasoinen taiteellinen visio eurooppalaisen ulottuvuuden kautta. Hanke pureutuu toimenpiteissään erityisesti ECoC-valintakriteerien kohtiin:

- Eurooppalainen ulottuvuus: yhteistyö eurooppalaisten taiteilijoiden, eri maiden ja kaupunkien välillä

- Kulttuurinen ja taiteellinen sisältö: johdonmukainen taiteellinen visio ja strategia, perinteisen ja innovatiivisen ilmaisun yhdistäminen.

Hankkeessa järjestetään työpajoja, toimijoiden meet-upeja, ja benchmarking-matkoja. Hankkeessa käynnistetään kansainvälisiä yhteistyökokeiluja, joiden avulla luodaan alueen toimijoille uusia kontakteja eurooppalaisiin asiantuntijoihin. Kokeilut järjestetään ideahaulla. Hankkeessa kutsutaan myös kansainvälisiä asiantuntijoita sparraamaan oululaisia toimijoita.

Vaikutukset

- Hankkeen avulla kulttuurialan ammattilaisten kansainvälisyys lisääntyy. Konkreettisesti löydetään uusia kansainvälisiä ja kansallisia partnereita Oulun seudun kulttuurilaitoksille ja vapaan kentän edustajille yhteisten projektien suunnittelemiseksi. Onnistuneet projektit edistävät kulttuuripääkaupunkihakemuksen läpimenon mahdollisuuksia.

- Kulttuurilaitosten ja vapaan kentän toimijoiden kulttuuriprofiili, kansainvälisen tason osaaminen ja taiteellinen visio vahvistuvat ja eurooppalainen ulottuvuus lisääntyy.

Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.1.2019
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Oulun ammattikorkeakoulu
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
BusinessOulu
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun yliopisto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
BusinessOulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto
Oulun kaupunki, Konsernihallinto
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Terhi Nortunen, 0406462767, terhi.nortunen (at) oamk.fi. Yhteyshenkilöt Oulun kaupungilla: Piia Rantala-Korhonen, Heli Metsäpelto ja Sari Hyvärinen, etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi