Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotanto- ja verkostokeskuksen kehittäminen
*
 
Hankkeen nimi   Yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotanto- ja verkostokeskuksen kehittäminen
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Kulttuuriosuuskunta ILME on vuonna 2011 perustettu monitaiteellinen osuuskunta. Perustamisestaan lähtien ILME on pyrkinyt kehittymään soveltavan ja yhteisötaiteen keskeiseksi toimijaksi Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti tästä näkökulmasta.

Kulttuuriosuuskunta ILMEellä on kokemusta erityisesti työttömien, nuorten, ikäihmisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tarpeesta yhteisölliselle taidetoiminnalle. Paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yhteisötaiteelle on tarvetta kuntaliitoksen myötä Ouluun liittyneissä kuntakeskuksissa sekä lähikunnissa, koska yhteisötaidetoimintaa on järjestetty siellä huomattavasti Oulun keskusta vähemmän.

Hankkeessa kehitetään pysyvä tuotantorakenne taiteelle, joka lisää osallisuutta yhteisöön ja osallistumista kulttuuriin. Hanke tavoittaa kulttuuripalveluja vähiten käyttäviä sekä sosiaalisen osallistumisen risikiryhmiin kuuluvia yksilöllisesti. Se poistaa osallistumisen esteitä viemällä taidetoiminnan ihmisten luo lähiöihin ja muihin julkisiin tiloihin sekä kohderyhmän tavoittavien sosiaali ja terveyspalveluiden rakenteisiin. Pitkän aikavälin tavoitteena on maakunnan laajuudella toimiva tuotantokeskus.

Hanke vastaa luovan työn ja tuotannon tavoitteita tekemällä yhteisötaiteesta selkeämmin ennakoitavaa taiteilijoille ja sotealan kumppaneille. Tämä parantaa mahdollisuuksia saada toiminnalle rahoitusta jatkossa suoraan kunta- ja järjestösektorilta. Hanke synnyttää verkostoitumista erityisesti Oulun alueen kulttuuri- ja sotetoimijoiden välillä. Hanke edistää myös yhteisötaiteilijoiden kansallista verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa sekä parantaa näin toiminnan taiteellista tasoa. Hankkeen aikana Kulttuuriosuuskunta ILMEestä luodaan yhteisö- ja soveltavan taiteen alueellinen tuotanto- ja verkostoitumiskeskus, joka toimii Oulun ja sen naapurikuntien alueella. Malli vakiinnuttaa ja syventää ILMEen aiemmassa toiminnassa syntyneitä yhteyksiä taiteilijoihin, muihin kulttuuritoimijoihin sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoihin niin kunta- kuin järjestösektorilla.

Toimintaa tuotetaan kolmella, toisiaan tukevalla toimintaalueella: 1.Alueelliset, kaupunki- ja muissa julkisissa tiloissa toteutettavat yhteisötaidetapahtumat, -työpajat, -näyttelyt ja -projektit, jotka tavoittavat uusia kohderyhmiä laajasti, matalalla kynnyksellä, asukkaalta asukkaalle.

2. Hoitolaitoksissa sekä erityisryhmien kanssa toimivien järjestöjen asiakkaiden kanssa tehtävä taide, joka toteutetaan tiiiviissä yhteistyössä työntekijöiden kanssa, esimerkiksi taiteilijan ja sosiaalityöntekijän työparina.

3. Kahdenkeskisen taiteen vuosittainen festivaali, joka kokoaa yhteen taiteilijoita eri aloilta myös valtakunnallisesti ja mahdollistaa ihmisten yksilöllisen kohtaamisen. Yhdelle kokijalle kerrallaan toteutettavat teokset viedään sekä kaupunkitilaan että hoitolaitoksiin.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2018
Päättymispvm   30.9.2020
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Kulttuuriosuuskunta ILME
Yhteyshenkilöt   Kulttuuriosuuskunta Ilme, Mika Kiviniemi, Timo Harju.
Yhteyshenkilö Oulun kaupungilla Jaana Potkonen, etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Kulttuuriosuuskunta ILME -verkkosivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi