Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana
*
 
Hankkeen nimi   OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   OSAaValo-hanke tuo lisää osaamista rakennetun ympäristön valaistussuunnittelun alalle Pohjois-Pohjanmaalle ja
Pohjois-Savoon. Suomessa ei voi tällä hetkellä opiskella arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijaksi, jolla on monialainen ammattitaito. Syitä kasvavaan ammattilaisten tarpeeseen ovat valaistusteknologian nopea kehittyminen, siirtyminen älykkääseen valaistukseen ja tarve hillitä ilmastonmuutosta. Valaistuksen merkitys ympäristön laatuun ja hyvinvointiin erityisesti pohjoisessa ymmärretään aikaisempaa paremmin. Valmistelutyönä syksyllä 2018 tehdyssä maanlaajuisessa kyselyssä ilmeni, että koulutukselle on selkeä tarve: vastaajista 58 % (186 kpl) oli kiinnostunut koulutuksesta ja 23 % (74 kpl) oli ehkä kiinnostunut.

Hankkeen tavoitteena on tukea elinikäistä oppimista ottaen huomioon kohdealueiden potentiaalit ja tarpeet
rakennemuutosalueena, vähentää valaistuksen energiankulutusta koulutuksen avulla ja parantaa kaikkien alueen asukkaiden hyvinvointia laadukkaan valaistuksen ja elinkeinoelämän vireyden avulla. Hankkeelle on muotoiltu kaksi toisiaan tukevaa päätavoitetta:
1) Tavoitteena on luoda älykkään ja vähähiilisen valaistuksen osaamiskeskittymät käynnistämällä valaistussuunnittelun täydennyskoulutus (60 op) Oulun yliopistossa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa.
2) Tavoitteena on tukea ja vahvistaa osallistujakaupunkien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja yritystoimintaa kehittämällä valaistusosaamista ja -tutkimusta, liiketoimintamalleja sekä valoon liittyvää tapahtumatarjontaa ja pimeän ajan kaupunkiympäristöä. Hankkeessa tehdään vahvaa ylimaakunnallista yhteistyötä kohdealueiden kaupunkien (Oulu, Raahe, Nivala ja Kuopio) ja valaistusalan yritysten kanssa hyödyntäen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön laajaa kokemusta valaistusopetuksesta, tutkimuksesta ja kaupunkikehityksestä sekä Savonian liiketoiminta- ja palvelumuotoiluosaamista.

Tuloksena oppilaitoksiin syntyy pysyvät valmiudet kouluttaa valaistussuunnittelijoita ja tehdä valaistustutkimusta. Tämä
mahdollistaa myös koulutusviennin jatkossa ja lisää valaistusuunnittelun ammattilaisten määrää. Monimuoto-opetuksena toteutettavaan koulutukseen osallistuu hankkeen aikana luovien ja suunnittelualojen ammattilaisia, joille
koulutus tarjoaa mahdollisuuden erikoistumiseen.

Valaistukseen liittyvien alojen (luovat alat, valaisinvalmistus, älyvalaistusteknologia, matkailu ja tapahtumat) yritysten toimintaedellytykset ja kansainvälistymisnäkymät paranevat
koulutuksen, verkostoitumisen ja innovatiivisten palvelupohjaisten liiketoimintamallien kautta. Hanke lisää pohjoisten alueiden elinvoimaisuutta ja vahvistaa imagoa. Koulutus lisää energiaasäästävien älyvalaistusratkaisujen käyttöä, pienentää siten valaistuksen hiilijalanjälkeä ja vähentää valosaastetta. Lisäksi koulutuksen myötä valaistun ympäristön laatu paranee, mikä lisää hyvinvointia monin tavoin. Vaikutukset kertautuvat pitkällä aikavälillä osaamisen ja hyvien ratkaisumallien leviämisen myötä.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2019
Päättymispvm   31.8.2022
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Osallistuvat yritykset
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osallistuvat kunnat
Oulun yliiopisto
Toteuttajat  
Oulun yliopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilöt   Henrika Pihlajaniemi, Henrika.pihlajaniemi (at) oulu.fi, +358 40 708 9865. Yhteyshenkilö Oulun kaupungilla Olli Rantala, etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi