Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Warjakan tarinat - lisätty todellisuuskokemus ja -galleria
*
 
Hankkeen nimi   Warjakan tarinat - lisätty todellisuuskokemus ja -galleria
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun kaupungin osallistuminen Warjakan tarinat - lisätty todellisuuskokemus ja -galleria -projektiin (rahoitushanke).
Projekti on hyväksytty Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri
-salkkuun.

Warjakan tarinat -hanke hyödyntää Oulunsalon Varjakan alueen olemassaolevaa kulttuuriperintöä alueen elinvoiman kehittämiseksi taide-, historia- ja yhteisökeskeisesti. Lisätyn todellisuuskokemuksen ja -gallerian rakentaminen tapahtuu monitahoisen yhteistyön ja vaiheittaisen prosessin avulla.

TaikaBox ry tekee yhteistyötä Oulun yliopiston kulttuuriantropologian
ja arkeologian osastojen kanssa ja kerää paikallisia tarinoita ja perimätietoutta sekä kartoittaa tietoa Varjakantien varressa sijaitsevista kivijaloista. Arkeologinen tutkimustyö luo pohjan rakennusten virtuaaliselle uudelleen rakentamiselle.
Lisätty todellisuuskokemus puolestaan pohjautuu paikallisiin tarinoihin ja henkilöhahmoihin.

Warjakan tarinat - lisätyn todellisuuskokemuksen ja -gallerian tavoitteena on luoda uudenlainen alusta taiteen tuotannolle, esittämiselle ja sen kokemiselle. Sen tavoitteena on luoda taiteen tuotantoa ja sen saavutettavuutta lisääviä rakenteita ja tukea paikallisen taiteen kestävää kehitystä.

Hankkeen tavoitteena on taiteen saatavuuden ja yhteisöllisyyden
lisääminen paikallisten asukkaiden keskuudessa. Hankkeen avulla luodaan myös uusia oppimismateriaaleja ja -ympäristöjä peruskouluille ja varhaiskasvatukselle. Warjakan tarinat - lisätty todellisuuskokemus ja -galleria pilotoidaan: paikka kartoitetaan arkeologisesti, kerätään paikallisia tarinoita, mallinnetaan kaksi rakennusta Varjakantien
varrella ja niihin sisällytetään virtuaalista taidetta, luodaan Warjakka -sovellus sekä Web-hallintajärjestelmä. Pilotti julkistetaan, arvioidaan ja luodaan tuotantosuunnitelma. Hanke tuotetaan jaksoittain 3-4 rakennusta kerrallaan, julkistetaan, arvioidaan ja kehitetään eteenpäin. TaikaBox ry
luo yhteensä 19 rakennusta virtuaaliseen muotoon taiteellisine ja tarinankerronnallisine sisältöineen. Uusia taiteellisia sisältöjä julkaistaan säännöllisesti tuotantovaiheen jälkeen.
Hanke kehittää Varjakan aluetta matkailukohteena ja sitä kautta lisää paikallista yrittäjyyttä. Se lisää alueen viihtyvyyttä. Hanke luo uusia tukirakenteita paikalliselle taidetuotannolle ja sen saavutettavuudelle, kehittää uutta yleisöä taiteelle, osallistaa reuna-alueella asuvia yhteisöjä taiteen tekemiseen sekä yhteisölliseen toimintaan. Nämä lisäävät
paikallisten taiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä nostavat Oulun profiilia ja vetovoimaa taidekentän keskuudessa. Kaikki nämä vaikuttavat Oulun kaupungin talouteen sekä sen asukkaiden viihtyvyyteen positiivisesti.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2019
Päättymispvm   31.12.2024
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Leader-rahoitus)
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Taikabox ry
Yhteyshenkilöt   Tanja Råman Taikabox, tanja (at) taikabox.com, Olli Rantala Oulun kaupunki, etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi