Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

BackUp!
*
 
Hankkeen nimi   BackUp!
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Taustaa ja tavoitteet
Back up!-hanke on suunnattu työelämän ulkopuolella oleviin /työttömiin/ syrjäytyneisiin henkilöihin, joiden elämäntilanne sellainen, että työelämään siirtyminen ei ole vielä mahdollista. Uutuusarvona hankkeella vahva kokemusasiantuntijuuden käyttö sekä vertaistuellisuus, jonka tiimoilta kehitetään uusi työskentelymalli.

Kohderyhmänä ovat lainrikkojataustaiset (avo- tai laitosrangaistusta suorittavat, valvotussa koevapaudessa olevat ja eri yhdyskuntaseuraamuksissa olevat) ja päihdetaustaiset, syrjäytyneet
sekä syrjäytymisvaarassa olevat, työelämänulkopuolella olevat,
pitkäaikaistyöttömät henkilöt, etupäässä Oulun seudulla asuvat asiakkaat.

Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollista heille tulevaisuudessa. Hankkeen avulla lisätään asiakkaiden osallisuutta ja kiinnittymistä takaisin osaksi yhteiskuntaa.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet
Arjentaitojen harjoittelu
Terveydelliset asiat (hoitoonohjaus)
Talousasiat
Sosiaalinen tuki (Tukihenkilö/kokemusasiantuntija, vertaistukiryhmät,
toimintakeskuksessa yksilökäynnit, ohjatut liikuntahetket)
Asioinnintukikäynnit
Matalan kynnyksen palveluohjaus
Lomakkeiden täyttöapu (verkkoasiointi)
Asiakkaiden ohjaaminen välityömarkkinoille/koulutuksiin/
avoimille työmarkkinoille
Matalan kynnyksen apua ja tukea
Hankkeella tavoitellaan seuraavia tuloksia:
-asiakkaan elämänhallinnallisten taitojen paraneminen
- asiakkaan sosiaalisten suhteiden lisääntyminen --> syrjäytymisen
ehkäiseminen/syrjäytymisen vähentyminen
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2019
Päättymispvm   31.5.2022
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Kris Oulu ry
Yhteyshenkilöt   Jaana Juntunen, jaana.juntunen (at) kris.fi
Liitteet  
Kris-Oulu ry   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi