Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun kerhotoiminta
*
 
Hankkeen nimi   Oulun kerhotoiminta
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Oulun kerhotoiminta -projektilla toteutetaan Oulun kaupunkistrategian
2026 alaista sivistysohjelmaa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kerhotoimintaa toteutetaan kaikissa perusopetuksen kouluissa, ala- ja yläkoululaisille. Sitä toteuttavat koulun henkilöstön lisäksi myös koulun ulkopuoliset toimijat ja mm. oppilashuolto alueella. Koulukohtainen kerhotoiminnan sisältö
rakennetaan alueellisten tarpeiden mukaisesti, oppilaita kuunnellen ja hyödyntäen organisaation alueellista rakennetta. Resurssin jaossa huomioidaan erityisesti ne alueet, joissa on tarjolla vain vähän muuta harrastustoimintaa ja ne yksiköt, joissa jää paljon lapsia iltapäivätoiminnan ulkopuolelle. Sosioekonomisesti haastavien kouluille tarjotaan mahdollisuus kokkikerhoihin. Tavoitteena on järjestää kerhotoimintaa myös eri koulujen välisenä yhteistyönä. Kokeillaan yläkoululaisille suunnattua toimintaa, jossa luodaan edellytyksiä leppoisalle kohtaamiselle oppilaiden ja koulun aikuisten välillä.

Hankkeella
- lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia tutustua erilaisiin
harrastuksiin
- järjestetään harrastustoimintaa lähellä lasten ja nuorten kotia
- tuodaan monipuolisemmat harrastusmahdollisuudet harvaan
asuttujen alueiden lapsille
- lisätään oppilaiden ja koulun aikuisten välistä kohtaamista
- listään lasten ja nuorten hyvinvointia
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2020
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Opetushallitus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilöt   Hankkeen vastuullinen johtaja on Maarit Nurmivuori, etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi