Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vamos Verso
*
 
Hankkeen nimi   Vamos Verso
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun kaupungin osallistuminen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamos Verso -projektiin (rahoitushanke). Projekti on hyväksytty Kuntalaisen elämänhallinta- ja hyvinvointi -salkkuun.

Taustaa ja tavoitteet

Hanke edistää 16-29 -vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista ja osallisuutta rakentamalla alueelle palveluintegraatioon pohjautuva palvelukokonaisuus. Kohderyhmälle järjestetään kotoutumisen kokemusasiantuntijakoulutusta sekä kokonaisvaltaista elämänhallinnan tukea ja sosiaalista kuntoutusta. Yksilö- ja ryhmävalmennus tukevat nuoria kiinnittymään tarkoituksenmukaisiin palveluihin, opintoihin ja työelämään.

Valmennuksen ja yhteistoimintapilottien kautta mallinnetut ja vaikuttavat toimintatavat otetaan käyttöön kumppaniverkostossa. Hanke rakentaa yhteiskunnallista luottamusta yksilötason asiakastyössä ja verkostoissa. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ja työskentelevät kokemusasiantuntijoina ja vertaisohjaajina.

Hankkeessa rakennetaan yhdessä verkoston ja nuorten kanssa toimintamalleja kohderyhmän kotoutumisen ja osallisuuden edistämiseen sekä palvelutarpeen, riskikäyttäytymisen ja syrjään jäämisen riskien tunnistamiseen. Toimintamallien avulla nuoret voivat kiinnittyä joustavasti tarkoituksenmukaisiin palveluihin siten, että kohderyhmän tilanteeseen ja muuttuviin haasteisiin voidaan reagoida nopeasti. Hankkeessa koulutetaan julkisen sektorin työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita kohtaamaan maahanmuuttajataustaisia asiakkaita hyödyntäen kulttuuritulkkauksen menetelmiä. Koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon kokemusasiantuntijuutta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2019
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Yksityinen rahoitus
Toteuttajat  
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Yhteyshenkilöt   Terhi Laine, Mia Oksa, etunimi.sukunimi (at) hdl.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi