Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Taiteen ja kulttuurin harrastustunnit Oulussa
*
 
Hankkeen nimi   Taiteen ja kulttuurin harrastustunnit Oulussa
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeella toteutetaan lapsilähtöisesti taiteen ja kulttuurin harrastustuntitoimintaa, jossa järjestäjänä toimivat taiteen perusopetus, lastenkulttuurikeskus ja 3. sektorin toimijat. Tavoitteena on lisätä monialaista yhteistyötä sekä lapsilähtöistä vapaa-ajanpalvelujen viestintää perheiden, koulujen ja muiden tahojen välillä. Tavoitteena on perustaa vapaaajantoiminnan koordinointipiste. Hanke on Oulun lastenkulttuurikeskuksen ja Oulun kaupungin taiteen perusopetuksen oppilaitosten yhteinen.

Oulussa on valtakunnallisesti suuri lasten ja nuorten määrä suhteessa asukaslukuun. Määrä kasvaa 450 perusopetusikäisellä vuoteen 2025 saakka. Kaupungin rakenteen mukaisesti lapsiperheet asuvat suhteellisen etäällä keskustasta, jossa on tarjolla paljon taiteen perusopetuksen palveluja sekä muita taiteen ja kulttuurin harrastamisen paikkoja. Hajautettua toimintaa on uuden Oulun (kuntaliitokset 2013) myötä jo olemassa mm. Oulu-opiston kautta, mutta harrastamiseen liittyviä toiveita on vielä paljon täyttämättä. Oulun kaupungin perusopetuksessa on kiinnitetty huomiota iltapäivätoiminnan kehittämistarpeisiin, joita tässä hankkeessa otetaan huomioon.

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatus on usein hajallaan ja sattumanvaraista, mitä kehitetään tällä hankkeessa Taide tutuksi -konseptilla. Harrastustoiminnan koordinointiin ja tasa-arvoisuuteen on tarve kiinnittää huomiota, sillä eri toimijat, perheet, koulut ja lapset kokevat, että tieto harrastustoiminnasta on hajallaan ja sattumanvaraista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Toiminnalla vähennetään lasten ja nuorten turvattomuutta, yksinäisyyttä ja tekemisen puutetta iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Viemällä toimintaa keskusten ulkopuolella sijaitseviin kouluihin vastataan myös taiteen ja kulttuurin maantieteellisen saavutettavuuden haasteisiin ja tehdään harrastamisesta tasa-arvoisempaa. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista.
Hankkeen avulla koulun taide- ja kulttuurikasvatus saa uudenlaisia muotoja.
Tavoitteena on mallintaa taideopetuspaketteja koulujen tarpeet huomioon ottaen taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kanssa.
Hankkeessa tavoitellaan harrastustoiminnan koordinoinnin ja viestinnän kehittymistä, sekä yhteistoiminnan kautta volyymin lisääntymistä. Harrastustuntitoiminnalle asetetaan korkeat laatutavoitteet.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2019
Päättymispvm   30.6.2020
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Valve
Yhteyshenkilöt   Katri Tenetz, etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi