Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Elämysten tapahtumamaakunta
*
 
Hankkeen nimi   Elämysten tapahtumamaakunta
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuritapahtumia ja vahvistaa niiden toimintaa Pohjois-Pohjanmaan alueella niin, että tapahtumien ympärille voisi syntyä lisää pysyvää liiketoimintaa. Tapahtumakentän kehittäminen ympärivuotiseksi mahdollistaa palveluntarjoajien lisääntymisen ja maakunnan elinvoimaisuuden kasvun.

Hankkeessa kootaan yhteistyöhön tapahtumajärjestäjät ja maakunnan yritykset, joiden toimintaan liittyy tai jota voisi laajentaa tapahtuma-alalle, kuten matkailupalvelujen tarjoajat, ravintolat, tekniikkaa tarjoavat yritykset, rakennus- ja siivouspalvelut.

Hankkeen myötä tapahtumakentästä muodostuu merkittävä toimija maakunnan vetovoimaisuudelle. Hankkeessa hankitaan monin keinoin tietoa maakunnan maineesta, medianäkyvyydestä, tapahtumien tärkeimmistä kehittämiskohteista ja kohderyhmistä. Tämän tiedon pohjalta tehdään kokeiluja ja toimenpiteitä, joilla maakunnan vetovoima saadaan kasvuun.

Hankkeessa järjestetään verkostoitumistapaamisia, tehdään kyselyjä ja tilastointia ja erityisesti tiedon analysointia ja toimintasuunnitelmia, tehdään opintomatkoja muihin maakuntiin ja Eurooppaan sekä rakennetaan pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen yhteistyön malli tapahtumakentän ja yrityselämän välille.

Hankkeen tuloksena tapahtumajärjestäjien yhteistyö vakiintuu, mikä mahdollistaa jatkossa yhteisten kokeilujen, markkinoinnin ja rahoitushakujen ja hankkeiden tekemisen.

Hankkeesta hyötyvät tapahtumajärjestäjien ja yritysten lisäksi maakunnan asukkaat niin elinvoimaisuuden lisääntymisenä kuin tapahtumien vahvistumisena rakenteiltaan ja sen seurauksena sisällöiltäänkin. Maakunnasta tulee houkuttelevampi alue asua ja vierailla.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämisohjelman mukaan kulttuurin avulla voidaan tukea hyvän elämän edellytyksiä, lisätä alueen vetovoimaa sekä vaikuttaa elinkeinojen monipuolistumiseen, ansaintamahdollisuuksien uudistumiseen ja ihmisten hyvinvoinnin kasvuun. Maaseutu tarjoaa erinomaiset puitteet luovien alojen innovatiiviselle toiminnalle ja yrittäjyydelle.

Tapahtumat elävöittävät koko maakuntaa myös kaupunkien ulkopuolella ja ala työllistää yli 200 henkilötyövuoden verran. Tästä huolimatta alueella ei järjestetä ympärivuotisesti tarpeeksi tapahtumia, jotta festivaalien ympärille syntyisi pysyvää liiketoimintaa. Siksi palveluntarjoajia ei ole tarpeeksi ja suuri osa festivaalien hankinnoista tehdään alueen ulkopuolelta.

Tällä hankkeella vastataan tutkimuksissa todettuihin ja tapahtuma-alan esille nostamiin kehityskohteisiin taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi ja tapahtuma-alan ammattimaistamiseksi. Hanke hyödyttää sekä tapahtuma-alan toimijoita että matkailupalveluja tai tapahtumateknisiä ratkaisuja tarjoavia yrittäjiä maakunnassa sekä tietenkin maakunnan asukkaita ja vierailijoita parempien ja kiinnostavampien tapahtumien muodossa. Hankkeen tarkoituksena on edistää yritysten ja tapahtumajärjestäjien yhteistyötä alan ammattimaistamiseksi ja liiketaloudellisen näkökulman vahvistamiseksi.

Oulu on päättänyt hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Kulttuuripääkaupunkihakemuksessa on mukana koko maakunta, eikä se rajoitu pelkkään Ouluun. Tapahtumatoimialan vahvistaminen keskusten ulkopuolella koko maakunnan alueella tukee myös Oulu2026-hanketta. tapahtumien verkoston Pirfestin kokemuksia sekä Joensuussa parhaillaan toimivan Elinvoimaa tapahtumista -hankkeen tuloksia.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2019
Päättymispvm   31.3.2021
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Leader-rahoitus)
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry
Yhteyshenkilöt   Pia Alatorvinen, 0447232676, pia (at) oulunjuhlaviikot.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi