Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Oulussa -projekti
*
 
Hankkeen nimi   Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Oulussa -projekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeen tavoitteena on suppeamman kaksikielisen esiopetuksen osalta vahvistaa yhtenäistä kielipolkua esiopetuksesta alkuopetukseen sekä tarjota lapsille kielirikasteista toimintaa ja huoltajille tietoa tuleviin kielivalintoihin alkuopetuksessa.

Esiopetuksen hyviä käytäntöjä kielirikasteisesta toiminnasta laajennetaan kaikkiin kunnallisiin esiopetusryhmiin. Jokaisessa esiopetusryhmässä toteutetaan toimintakauden 2019-2020 aikana eri kielten integrointia oppimiskokonaisuuksiin liittyen erilaisten toiminnallisten työtapojen ja leikin avulla.

Laajamittainen kaksikielinen opetus: Oulussa alkaa vuonna 2020 elokuussa pohjoissaame suomi -luokka, mikäli aloittavia oppilaita saadaan 1.-2. yhdysluokalle yhteensä kuusi. Tavoitteena on tehdä ko. luokille paikallinen opetussuunnitelma laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Lisäksi tarvitaan käytännön järjestelyihin liittyviä suunnitelmia, jotka pitää pystyä viestimään huoltajille jo luokalle hakeutumisvaiheessa tammikuussa 2020.

Tavoite, toiminta ja odotettavat tulokset

Hankkeen tavoitteena on sytyttää kipinä kielirikasteisuuden kautta vieraisiin kieliin ja innostaa lapsia kielten opiskeluun. Kielirikasteisuus on parhaimmillaan silloin, kun se yhdistyy arkiseen toimintaan ja leikkiin. Kielirikasteinen toiminta vahvistaa lasten yhdenvertaista mahdollisuutta tutustua vieraaseen kieleen.

Jokaisen esiopetusryhmän kehittämistehtävänä on kuvata omia hyviä käytäntöjä kielten integroimiseen arjessa. Oulun neljällä alueella järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa mentoripäiväkodit esittelevät hyväksi kokemiaan malleja ja toimintatapoja esiopetusryhmien henkilökunnalle. Esiopetusyksiköt saavat tukimateriaaleja kielirikasteisen työskentelyn tueksi. Jokaisessa kunnallisen päiväkodin esiopetusryhmässä tutustutaan toiminn alli sesti ja leikin avulla kieliin. Oulun yliopiston kielen opiskelijat toteuttavat kielisuihkutuksia korvausta vastaan.

Hankkeella vahvistetaan kielten moninaisuutta lapsen elämässä jo varhaislapsuudesta alkaen. Lapset ja huoltajat saavat kielirikasteisen toiminnan jälkeen valmiuksia alkuopetuksessa alkavan A1-kielen valintaan.

Kielirikasteinen toiminta laajenee ja vakiintuu esiopetuksessa. Tulevaisuudessa kielirikasteista opetusta laajennetaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen. Henkilökunnan rohkeus ja osaaminen kielten käyttöön esiopetuksen toiminnassa lisääntyy. Hankkeella tuetaan myös yhtenäisen kielipolun jatkumoa esiopetuksesta alkuopetukseen. Koulujen ja päiväkotien välistä yhteistyötä lisätään hankkeessa.

Laajamittainen kaksikielinen suomi-pohjoissaame opetus ei ole valtionapukelpoista, koska Oulu sijaitsee saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Hankkeessa luodaan opetuksenjärjestäjille malli siitä, mitkä asiat tule huomioida kaksikielisiä saamenluokkia perustettaessa. Mukaan otetaan myös etävälitteisen opetuksen kehittäminen kaksikielisessä opetuksessa sekä oppilaiden identiteetin kehittymisen kannalta että mahdollisimman asiantuntevan opetuksen saamiseksi. 1. vaiheessa keskitytään yhdysluokan 1.-2. opetuksen järjestämisen suunnitteluun, ja samalla mietitään myös jatkumoa perusasteen loppuun.

Kustannusarvio: 31.251 euroa
Ulkopuolinen osarahoitus:
25.000 euroa
Oulun kaupungin rahoitusosuus:
6.251 euroa

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2019
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Opetushallitus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, perusopetuspalvelut
Yhteyshenkilöt   Hankkeen vastuullinen johtaja on perusopetus- ja nuorisojohtaja
Marjut Nurmivuori, etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi