Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun Prikka
*
 
Hankkeen nimi   Oulun Prikka
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun Prikka esiselvityshanke toteutetaan Oulun kaupungin alueella. Hankkeessa kehitetään kaupungin, järjestöjen, yritysten, seurakuntien ja asukkaiden yhteistyönä uudenlaista palvelukonseptia hävikkiruoan hyödyntämistä varten. Hanke yhdistää eri toimijoiden osaamista, voimavaroja ja resursseja. Hankkeessa luodaan rakenne, joka vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Hävikkiruoan hyödyntämisen kautta pyritään pois eriarvoistavista ruuan jakamisen käytännöistä. Tulevassa Oulun mallissa tuetaan heikoimmassa asemassa olevien toimintakykyä, hyvinvointia, osallisuutta ja työllistymistä. Päämääränä on hyvinvointia ja osallisuutta tuottavan asukaslähtöisen matalankynnyksen palvelutoiminnan kehittäminen.

Esiselvitys tuottaa tietopohjan alueellisen hävikkiruoan hyödyntämistä varten.

1. Hankkeessa kartoitetaan hävikkiruoan hyödyntämiseen liittyvä olemassa oleva tieto ja erilaiset toteutuskäytännöt. Tietoa kerätään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti eri toimijatahoilta.

2. Hankkeessa kootaan yhteisiin työpajoihin alueellinen toimijaverkosto (kaupungin edustajat, seurakuntien, asukastupien ja erilaisten järjestöjen edustajat, yritykset, päivittäiselintarvikeliikkeet ja elintarviketeollisuus) tekemään konkreettista suunnitelmaa toimijoiden vastuista ja rooleista hävikkiruoan hyödyntämistä varten.

3. Hankkeessa selvitetään ruoka-apua tarvitsevien odotuksia tulevalle toiminnalle (seurakuntien diakonian ja asukastupien asiakkaat sekä muualta ruoka-apua saavat) ja laaditaan tulosten pohjalta käyttäjälähtöinen malli toimivasta ja osallisuutta vahvistavasta sekä hyvinvointia tuottavasta hävikkiruoan hyödyntämisestä.

4. Hankkeessa hyödynnetään teknologian mahdollisuuksia hävikkiruoan hyödyntämisen logistiikkaketjussa.

5. Saadun materiaalin ja tulosten pohjalta tuotetaan Oulun Prikka -malli hävikkiruoan hyödyntämisestä.

Hankkeessa tuotetaan esiselvitysraportti joka sisältää esityksen Oulun mallista hävikkiruoan hyödyntämisestä. Tulosten perusteella arvioidaan mallin käyttökelpoisuus, toteutuksen tapa sekä siihen tarvittavat eri toimijoiden resurssit.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2019
Päättymispvm   31.8.2020
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Muu julkinen rahoitus
Oulun kaupunki
Muu yksityinen rahoitus
Toteuttajat  
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilöt   Lea Rättyä, aluekoordinaattori, p. 040 765873, lea.rattya (at) diak.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi