Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Mäntybaana I
*
 
Hankkeen nimi   Mäntybaana I
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Infrahankkeet  Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tausta

Mäntybaana I on osa Baanaverkostoa, joka kuuluu laajempaan Oulun pääpyörätieverkon kehittämissuunnitelmaan. Baanaverkoston toteutus ajoittuu 2020-luvun loppuun saakka. Nopea ja laadukas Baanaverkosto kattaa valmistuessaan koko kantakaupungin ja tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon lyhyille automatkoille, joiden osuus tehdyistä matkoista on liikennetutkimusten mukaan huomattavan suuri.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnisti vuonna 2018 Baanaverkoston ensimmäisen vaiheen toteuttamisen välillä keskusta - Linnanmaa, yliopisto, joka valmistuu tänä vuonna. Mäntybaana I:ssä jatketaan Baana-pyörätieverkoston toteuttamista.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteina on nostaa kestävien kulkumuotojen osuutta ja parantaa keskustan saavutettavuutta kestävillä kulkumuodoilla. Baanaväylästön hyvällä talvikunnossapidolla pyritään myös lisäämään ympärivuotista pyöräilyä. Hanke tukee kaupunginhallituksen 19.8.2019 hyväksymän ympäristöohjelman 2026 painopisteelle 1, Kasvamme kestävästi, asetettuja tavoitteita.

Hankkeessa rakennetaan Mäntybaana I, joka on 2,5 km:n mittainen Raksilasta Mäntylään ulottuva pyörätien osuus Baanaverkostosta. Hanke sijoittuu nykyisen, laatutasoltaan puutteellisen pääpyörätien paikalle. Reitti on osa kaupungin ja seudun pääpyörätieverkkoa. Se päättyy ja yhdistyy keskustassa jo toteutettuun Maikkubaana I:een. Väylä kokoaa laajasti käyttäjiä keskustan lähikaupunginosista 5 kilometrin säteellä. Väylää tullaan jatkamaan myöhempinä vuosina edelleen etelän suuntaan Kaakkurin aluekeskukseen saakka, josta on laadukas yhteys myös Kempeleen kunnan puolelle Linnakankaalle.

Odotettavissa olevat tulokset ja hyödyt

Muutokset nykytilanteeseen ovat merkittäviä, sillä nykyinen pyörätie on kunnoltaan vaihteleva ja siinä on korjausvelkaa eikä se suurimmalta osin täytä nykyaikaisen pyörätien laatuvaatimuksia. Baanapyörätie takaa esteettömän ja korkeatasoisen väylän, jossa jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan selkeästi.

Hyötyjiä ovat ensisijaisesti Mäntybaana I:n välittömällä vaikutusalueella asuvat Karjasillan, Nokelan, Lintulan, Kaukovainion ja Mäntylän noin 10 000 asukasta sekä näissä kaupunginosissa sijaitsevien palvelujen käyttäjät. Lisäksi väylää käyttävät myös kauempaa keskustaan etelän suunnasta pyöräilevät.

Kokonaiskustannukset ja rahoitus

1,8 milj. euroa, josta Oulun kaupungin rahoitusosuus on 1 455 000 euroa ja Liikenne- ja viestintäviraston 345 000 euroa

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2020
Päättymispvm   31.8.2021
Rahoittajat  
Oulun kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Toteuttajat  
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   Liikenneinsinööri Harri Vaarala, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi, 044 703 2108
Liikenneinsinööri Erkki Martikainen, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi, 044 703 2113
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi