Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Auttava yhteisö
*
 
Hankkeen nimi   Auttava yhteisö
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Ikääntyneiden kotona asuminen, välimuotoisen asumisen yleistyminen ja sekoittuneen asumisen politiikka lisäävät tarvetta ikääntyneiden arjen tuelle ja turvalle. Monen ikääntyneen itsenäisen asumisen haasteena on turvattomuuden tunne ja päivittäinen avun tarve arjen asioiden hoitamisessa. Yleinen asenneilmapiiri ja monien asuinyhteisöjen sulkeutunut sosiaalinen ilmapiiri kaipaa parantamista. Lisäämällä ihmisten välistä myönteistä vuorovaikutusta voimme parantaa ihmisten toimintakykyä, hyvinvointia sekä ehkäistä yksinäisyyttä, turvattomuutta, yleistä pahoinvointia sekä myös yhteiskunnalle näistä aiheutuvia kustannuksia. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen lisääminen tuottaa lisäarvoa ja hyvinvointia monella eri tavalla sekä luo edellytyksiä apua tarvitsevien ja auttamiseen kykenevien henkilöiden kohtaamisille. Tarve ja lähellä oleva osaaminen sekä kyky vastata siihen siis tuodaan toistensa saavuttaville.


Lähimmäisresurssien laajan käyttöön saamisen avulla yhteiskunnan apu pystyttäisiin turvaamaan paremmin niille, jotka tarvitsevat voimakkaampaa asiantuntijatukea arkensa hallintaan. Kun arjen tuki ja turva saadaan merkittävässä määrin naapureilta ja muulta lähiyhteisöltä, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten työpanos vapautuu vaativampiin tehtäviin, joissa tarvitaan enemmän asiantuntijuutta.

Tavoitteet


Auttava yhteisö -hankkeen tavoitteena on parantaa ikääntyneiden sekä samalla muiden erityisryhmien kotona asumisen edellytyksiä aktivoimalla lähimmäisresurssia oululaisissa asuinyhteisöissä ja vahvistaa näin yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Hankkeella


- vahvistetaan yhteisöllisyyttä, myönteistä asenneilmapiiriä ja turvallisuutta asuinyhteisöissä


- lisätään lähimmäistukea ja aktivoimalla lähimmäisresurssia asuinyhteisöissä


- helpotetaan ikääntyneiden sekä muiden erityisryhmien ja tukea tarvitsevien kotona asumista


- vähennetään koettua yksinäisyyttä ja turvattomuutta


Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen oululainen asumisen malli, jossa arjen tukea saadaan merkittävässä määrin asuinyhteisön sisältä. Hankkeessa pyritään muokkaamaan laajasti ihmisten ajattelutapaa, vaikuttamaan yleiseen asenneilmapiiriin asuinyhteisöissä sekä luomaan arjen osallisuuden ja asumisen yhteisöllisyyden toimintamalli. Kohteena ovat kaikki oululaiset asuinyhteisöt, ja resursseja kohdistetaan laajalti alueille, joilla asuu paljon ikääntyneitä

Oulun kaupungin vuoden 2017 asuntopoliittisten linjauksien yhtenä toimenpiteenä on lähimmäisresurssin käyttöön saaminen Auttava yhteisö -hankkeen avulla. Ikääntyneiden itsenäisen asumisen tukemisen ja välimuotoisen asumisen lisäämisen tavoitteiden tueksi hanke on välttämätön. Lähimmäisresurssi on valtava ja pitkälle uinuva voimavara asuinyhteisöissä. Hanke tukee myös Oulun kaupunkistrategiaa, jonka arvojen mukaisesti Oulussa tehdään asioita avoimesti porukalla ja otetaan toiset huomioon. Oulussa toisiin suhtaudutaan ennakkoluulottomasti ja arvostaen. Oulussa hyvinvointi kuuluu kaikille. Hanke edistää osaltaan hyvinvointia ja yhdessä toimimista.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2021
Päättymispvm   31.10.2021
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Ympäristöministeriö
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Pasi Laukka, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  oulu-logo
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi