Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Koulujen elokuvaviikko 2017-2018
*
 
Hankkeen nimi   Koulujen elokuvaviikko 2017-2018
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet
• Koulujen elokuvaviikko -tapahtuman laajentaminen valtakunnalliseksi tapahtumaksi.
• Elokuvaviikko osaksi koulujen opetussuunnitelmia kaikille Suomen 3.-9. luokille.
• Uusien materiaalien kehittäminen mm. monikulttuurisuuden ja kriittisen medialukutaidon edistämiseksi.
• Verkkosivuston kehittäminen niin, että elokuvien katsominen, eri oppiai-neisiin liittyvät tehtävät sekä omien elokuvien julkaiseminen onnistuvat eri palveluita hyödyntämällä.
• Elokuvaviikon yhdistäminen paremmin perusopetuksen opetussuunnitel-mien monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja ilmiöoppimiseen sekä laaja-alaisiin osaamistavoitteisiin.

Toteutuneet kustannukset yhteensä
26 500 euroa (alkuperäinen budjetti), toteutuneet 26 508,15 euroa
Rahoitus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö 20 000 euroa (75 %) ja 6 508,15 euroa Oulun kaupunki (25 %)

Projektin tulokset:
Koulujen elokuvaviikkoa vietettiin 2.-6.10.2017.
Hankkeen aikana vuosina 2017-2018 elokuvaviikosta viestittiin valtakunnallisesti, järjestettiin koululaisnäytöksiä, järjestettiin 3.-9. luokkalaisille suunnattuja elokuvan mestarikursseja ja opettajille suunnattu Elokuva kuuluu kouluun -kilpailu, sekä tuotettiin uusia oppimateriaaleja perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmille. Lisäksi kirjoitettiin elokuvakasvatuksen käsikirja, joka esittelee elokuvaviikon ja elokuvakasvatuksen ilmiöoppimisen näkökulmasta.

Elokuvaviikon sivustolla julkaistiin myös Kaupunkisinfonia-kartta Oulun kan-sainvälisillä lasten ja nuortenelokuvien festivaaleilla Luova luokka -mediakasvatusseminaarissa. Kartalla on yli 100 lasten ja nuorten ympäri Suomen kuvaamaa Kaupunkisinfoniaelokuvaa. Elokuvat on tuotettu osana suomi100-hanketta.
Elokuvan mestarikursseja ja/tai elokuvanäytöksiä järjestettiin Oulussa, Helsingissä, Jalasjärvellä, Espoossa, Inarissa, Kittilässä, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Tampereella, Pudasjärvellä, Vantaalla ja Rovaniemellä.
Valtakunnallista viestintäsuunnitelmaa kehitettiin hankkeen aikana kerätty-jen huomioiden pohjalta muun muassa viestinnän aikataulujen osalta.
Elokuvaviikon aikana elokuvien katsojia raportoitiin Pelikaanimies ja Lumi-kuningatar -elokuville yhteensä 11040 katsojaa. Tämän lisäksi muita elokuvia, joiden tarkkoja katsojamääriä ei ole kerätty, on katsottu KAVIn Elokuvapolku-palvelussa 860 kertaa. Elokuvaviikon mestarikursseille osallistui yhteensä 81 oppilasta ja valmistavan opetuksen ryhmille suunnattuihin tehtävien pilotointipajoihin osallistui yhteensä 58 oppilasta.
Elokuvaviikon sivustolla on ollut elokuvaviikon aikana 1762 erillistä käyttäjää, istuntoja oli 2713. Hankkeen aikana 1.8.2017 - 31.5.2018 sivustolla on ollut käyttäjiä yhteensä 7204 ja istuntoja 10819. Käyttäjien sijainnit jakaantuvat ympäri Suomen.

Projektin hyödyt:
Hanke lisäsi Koulujen elokuvaviikon tunnettuutta ja sitä kautta lasten ja nuorten saamaa elokuvakasvatusta ja elokuvan asemaa kouluissa. Oulun kaupunki ja Valveen elokuvakoulu on saanut valtakunnallista huomiota ja profiloitunut elokuvakasvatuksen sunnannäyttäjänä.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytän-nöt:
Hankkeen aikana kehitetty elokuvan mestarikurssin konsepti tullaan siirtä-mään Valveen elokuvakoulun perustoimintaan yhdeksi työpajaformaatiksi. Hankkeen aikana valmistettuja materiaaleja tullaan levittämään tulevina vuosina kohderyhmälle. Elokuvaviikko on merkittävä lisä elokuvakoulun perustoiminnassa, uudet yhteistyökontaktit mahdollistavat käytänteiden vaihtoa ja levitystä uudella tavalla.

Muut huomiot:
Projektin aikana tehtiin paljon yhteistyötä erilaisten elokuvakasvatuksen ja lastenkulttuurin parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Nämä kontaktit ovat merkittäviä Oulun kaupungin profiloituessa elokuvakasvatuksen suunnannäyttäjänä.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   15.8.2017
Päättymispvm   31.5.2018
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Valveen elokuvakoulu
Yhteyshenkilöt   Valveen elokuvakoulu. Projektin vastuullinen johtaja: Katri Tenetz
Projektihenkilöstö: Minea Taivalaho, etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi