Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vamos Oulu (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö)
*
 
Hankkeen nimi   Vamos Oulu (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö)
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun kaupungin osallistuminen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamos Oulu -projektiin (rahoitushanke). Projekti on hyväksytty Kuntalaisen elämänhallinta- ja hyvinvointi -salkkuun.

Taustaa ja tavoitteet
Oulun alueella on sekä matalan kynnyksen että kuntouttavia palveluita nuorille, mutta palveluiden ulkopuolella olevien mielenterveyden oireista ja päihteiden väärinkäytöstä kärsivien nuorten tavoittaminen ja kiinnittyminen tarvitsemiinsa palveluihin on vaikeaa. Osa nuorista on kokonaan julkisen tukijärjestelmän ulkopuolella ja nuoret itse kokevat palveluiden saatavuuden haastavaksi, etenkin silloin kun samanaikaisesti tarvitaan useampaa palvelua.

Hankkeen tavoitteena on

1) Tunnistaa entistä paremmin koulutuksen, työelämän ja tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolella olevien nuorten tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä toteuttaa rohkeita toimintapilotteja monitoimijamallilla, tuottaen nuorille tukea ennakkoluulottomasti peruspalveluiden yhteydessä ja alueellisesti lähellä nuorta;
2) Saattaa yhä useampi oululainen työelämän, koulutuksen ja palveluiden ulkopuolelta tuleva, mielen hyvinvoinnin haasteista kärsivä ja/tai päihteillä oireileva nuori kiinnittymään tarvitsemiinsa palveluihin ja etenemään tavoitteellisesti nuorten osallisuutta vahvistaen kohti elämänhallintaa / kuntoutumista, työtä ja koulutusta;
3) Rakentaa kohderyhmää nopeasti ja oikea-aikaisesti palveleva palveluintegraatioon pohjautuva toiminnallinen ja strategiseen johtamiseen kytkeytyvä yhteistyörakenne julkisen ja kolmannen sektorinkäyttöön;
4) Kehittää, pilotoida ja mallintaa yhdessä nuorten sekä verkostojen kanssa päihde- ja mielenterveyspalveluihin integroituva, sosiaalista kuntoutumista tukeva toimintakonsepti. Konkreettisten yhteistoimintamallien avulla varmistetaan heikoimmassa asemassa olevien päihteillä oireilevien 16-29-vuotiaiden nuorten tarkoituksenmukaisten palveluiden saatavuus ja vahvistetaan sosiaalista tukea ja osallisuutta.

Kokonaiskustannusarvio vuosille 2020-2022 on yhteensä 490 763 €, josta ESR (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) 392 609 €, yksityinen rahoitus 54 364 € ja kuntarahoitus 43 790 €.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2020
Päättymispvm   31.12.2022
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Yritykset
Toteuttajat  
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Yhteyshenkilöt   Projektin yhteyshenkilö: Mia Oksa HDL, Nina Kinnunen, Marjo Kiviniemi Oulun kaupunki.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi