Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Työtä hyvässä seurassa
*
 
Hankkeen nimi   Työtä hyvässä seurassa
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Työtä hyvässä seurassa -projektin tarkoituksena on edistää projektin
kohderyhmän työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja urheiluseuroissa
sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä Pohjois-Pohjanmaan viidessä kunnassa (Ii, Muhos, Pudasjärvi, Oulu ja Vaala) sekä parantaa heidän työhyvinvointia, työkykyä sekä työllistymismahdollisuuksia.

Projektin tavoitteet:
• Työllistää kohderyhmän henkilöitä liikunta- ja urheiluseuroihin, järjestöihin ja yhdistyksiin.
• Vahvistaa projektin kohderyhmän työelämätaitoja ja -valmiuksia.
Edistää kohderyhmän ymmärrystä omasta roolistaan työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäjänä, sekä tarjota keinoja työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseen elintapaohjauksen avulla.
• Parantaa projektiin osallistuvien työnhakutaitoja ja antaa työkaluja työnhakuun, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen, sekä vaihtoehtoisten urapolkujen tunnistamiseen jatkotyöllistymisen tueksi yksilöllisen uravalmennuksen avulla.
• Madaltaa liikunta- ja urheiluseurojen, järjestöjen ja yhdistyksien kynnystä palkata työntekijöitä luomalla työllistämisen toimintamalli.
• Parantaa ja tukea liikunta- ja urheiluseurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä ja kehittää toimintaa ammattimaiseksi koulutettujen työntekijöiden avulla.
• Kehittää ja tiivistää seurojen, järjestöjen ja yhdistysten keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi mahdollistamalla työntekijän työpanoksen jakamisen usean toimijan kesken.
• Kehittää seurojen ja yhdistysten osaamista ja roolia työhyvinvoinnin edistäjänä niin palkatuille työntekijöille kuin vapaaehtoisten osalta.
• Vahvistaa seurojen mahdollisuutta tarjota palveluja kunnille, esimerkiksi iltapäiväkerhoja, ikäihmisten liikuntapalveluita tai liikuntapaikkojen ylläpitoa.
• Kehittää ja vahvistaa seurojen, järjestöjen ja yhdistysten yhteistyötä kuntien kanssa ja samalla lisätä alueen elinvoimaa ja vetovoimaa.

Projektin kohderyhmänä on nuoret sekä yli 54-vuotiaat työttömät,
pitkäaikaistyöttömät sekä osatyökykyiset.

Projektin toimenpiteet:
• Seurojen, järjestöjen ja yhdistysten perehdytys projektiin ja halukkaiden seurojen kartoitus.
o Seuroille ja yhdistyksille tarjotaan analysointityökalu, josta selviää mihin he tarvitsevat työpanosta.
o Järjestetään työpajoja, joihin osallistuvat alueen seurat ja yhdistykset. Näissä tapaamisissa käsitellään seurakohtaisesti tarpeet ja kehittämiskohteet. Samalla löydetään yhteistyömahdollisuuksia.
• Projektin kohderyhmän perehdyttäminen seuratoimintaan (ryhmäkoulutukset).
• Seurat / yhdistykset valmennetaan työnantajaksi ja työhyvinvoinnin edistäjäksi (asiantuntijaluennot, yhteiset tilaisuudet).
• Projektin kohderyhmälle tarjotaan heidän tarpeista lähtevää elintapaohjausta (liikunta, ravitsemus ja psykososiaaliset tekijät) osana henkilökohtaisen työhyvinvoinnin ja työkyvyn vahvistamista (ryhmä- sekä yksilöohjausta, työhyvinvointisuunnitelma).
• Kohderyhmälle tarjotaan henkilökohtaista työnhakuvalmennusta, jonka seurauksena työnhakijan työnhakutaidot paranevat ja hän tunnistaa omat vahvuudet sekä osaamisen paremmin.
• Kohderyhmän työelämätaitoja ja -valmiuksia parannetaan ryhmäohjauksen ja koulutusten avulla.
• Tarkastellaan kuntien toimintaa yhteistyön näkökulmasta. Luodaan ja levitetään toimivia toimintamalleja.

Rahoitus (euroa) 2020 2021 2022 Yhteensä
ESR-rahoitus 116 735 131 701 144 746 393 182
Oulun kaupunki 14 592 16 701 18 092 49 147
Muut kunnat 11 876 13 400 14 728 40 004
Hakijan omarahoitus 2714 3062 3365 9141
Yhteensä 145 917 164 626 180 931 491 474

Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.2.2020
Päättymispvm   31.12.2022
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Oulun kaupunki
Ii
Pudasjärvi
Vaala
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
Muhos
Toteuttajat  
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
Yhteyshenkilöt   Yhteyshenkilöt: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry, aluejohtaja Esko Hassinen, p. 0400 364 642, esko.hassinen(at)popli.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  ESR
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi