Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Osaamo
*
 
Hankkeen nimi   Osaamo
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Työllisyyden edistäminen on monimutkainen yhteiskunnallinen tehtävä, jossa on useita toimijoita ja erilaisia rooleja mm. valtion, kuntien, oppilaitosten ja elinkeinoelämän edustajilla. Projektissa haetaan ratkaisuja työelämän rakenteissa tapahtuneisiin sekä työllisyyden ekosysteemeissä toteutuneisiin ja tulossa oleviin muutoksiin työllisyyden ja kohtaannon edistämisellä, osaamisen kehittämiseen tähtäävien palveluiden integraatiolla sekä toimintojen yhteisellä kehittämisellä.

Kyseessä on 6Aika hanke, jonka päätoteuttaja on Oulun kaupunki, muut osatoteuttajat ovat:
- Helsingin kaupunki
- Tampereen kaupunki
- Turun kaupunki
- Vantaan kaupunki
- Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
- Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
- Laurea ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen päätavoitteena on kehittää, sujuvoittaa ja monipuolistaa palveluja ja ratkaisuja, joilla pyritään hallituksen esittämän työllisyysasteen nostamiseen, työllistymisen ja koulutukseen ohjautumisen tehostumiseen sekä uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen työllisyys- ja elinkeinopalveluja verkostomaisesti yhteistyössä alueiden eri toimijoiden kanssa, jotta osaamisen kehittämisen haasteisiin, kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen sekä sirpaleiseen palvelutarjontaan löydetään uusia toimintamalleja ja ratkaisuja työnhakijoiden, työnantajien ja muiden sidosryhmien palvelutarpeet huomioiden.

Osaamo -projektin Oulun osatoteutuksessa tavoitteena on ohjaamotoiminnan toteuttaminen pitkäjänteisesti ja verkostomaisesti olemassa olevia palveluja yhteensovittaen ja kehittäen siten, että toiminnasta muodostuu pysyviä palveluratkaisuja alueen työnhakijoille ja työnantajille. Kehittämisprojekti toimii ohjaamotoimintojen kehittämisen ja käynnistämisen tukena ja välineenä ja toiminnassa keskitytään erityisesti ohjaamoon liittyvien alkuvaiheen neuvonnan ja palveluohjauksen kehittämiseen. Oulun osaprojektissa organisoidaan paikallisten työllisyyden ekosysteemin toimijoiden yhteistyö yli organisaatiorajojen palvelemaan työnhakijoiden ja työnantajien palveluprosessien sujuvaa etenemistä. Projektin aikana muodostetaan ekosysteemin toimijoiden kesken toiminnan jatkuvuutta turvaava toimintamalli, sopimuskäytänteet sekä toiminnanohjausmekanismit. Projektin toteutuksessa luodaan koordinoitu toimijaverkosto sekä palvelupiste, joka tukee sekä työnhakijoita että työnantajia matalan kynnyksen periaatteella.

Oulun osaprojekti toimii koko projektin hallinnoivana tahona ja vastaa kansallisen kehittämistyön etenemisestä.

Oulun osahankkeen kustannusarvio: 425 739 €
Ulkopuolinen osarahoitus: 298 018 € (70 %, Hämeen Ely-keskus)
Oulun kaupungin rahoitusosuus 127 721 € (25%)

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2020
Päättymispvm   31.12.2021
Rahoittajat  
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
Tampereen ja Laurean ammattikorkeakoulut Oy
Hämeen Ely-keskus
Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit
Toteuttajat  
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Laurea ammattikorkeakoulu Oy
Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit
Yhteyshenkilöt   Business Oulu –liikelaitos, työllisyyspalvelut, projektipäällikkö Marguerite Guibert 040 657 7953, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533.
Liitteet  
Logot    
 

OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi