Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Ritike 2030
*
 
Hankkeen nimi   Ritike 2030
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tausta


Monet suuret kaupungit ja kunnat ovat sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteisiin. Esimerkiksi Oulun kaupungin ympäristöohjelmalla tavoitellaan hiilineutraaliutta 2040. Hiilineutraalius-tavoitteisiin päästäkseen kunnilla on käytössä tiekartat, joilla kuntaorganisaatioista määritetään vastuulliset prosessinomistajat sekä yksittäiset prosessit eri toiminnoille, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Kuitenkin prosessit ja niiden omistajuudet keskittyvät vahvasti kaupunkien omiin toimintoihin, jolloin riski on, että tavoite hiilineutraalista kau-pungista jää toteuttamatta.


Kaupunkiorganisaatioiden haasteena tässä yhteydessä on edellytetää täydentämään omaksuttuja toimintamalleja tarvittavilla kaupungin asukkaisiin ja kiinteistöihin kohdistuvilla lisätoimilla. Lisähaasteita tuo tiedon puute siitä, mikä on oleellista ja millä keinoilla käytännössä voidaan näihin asioihin vaikuttaa.


Toimenpiteet


Aalto-yliopisto toteuttaa tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on mm.katselmoida kaupunkien hiilineutraalisutavoitteiden keinot ja tunnistaa päivitystarpeet kuntakohtaisesti.


Odotettavissa olevat tulokset


1) Päivitysluonnokset kuntakohtaisiin hiilineutraaliustoimen-pideohjelmiin


2) Esitys tarpeista maankäyttöpolitiikan uudistamiselle kuntien hiilineutraaliuden


näkökulmasta.


Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2020
Päättymispvm   31.12.2020
Rahoittajat  
Uudenmaan liitto
Aalto Yliopisto
6-kaupungit
Toteuttajat  
Aalto Yliopisto
6-kaupungit
Yhteyshenkilöt   Jonna Hakala, Oulun seudun ympäristötoimi, etunimi.sukunimi@ouka.fi, puh. 044 703 6760
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi