Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Luonto työllistää
*
 
Hankkeen nimi   Luonto työllistää
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Luonto työllistää -projektin avulla nuoret syrjäytymisvaarassa olevat sekä pitkäaikaistyöttömät pääsevät tutustumaan matkailusektorin töihin. Projektissa pääsee käytännössä näkemään ja kokemaan millaista matkailusektorin eri
työtehtävissä toimiminen on, tutustumaan matkailuun omana potentiaalisena tulevaisuuden ammattina, perustamaan yrityksen tai hakeutumaan alan koulutukseen. Projektin aikana pyritään löytämään ammattioppilaitosten kanssa yhteistyömalli, jolla matkailu- sekä ympäristönhoitoalan opintoja voitaisiin suorittaa työpajatyyppisessä ympäristössä.

Projektin tavoitteet:
Projektin tarkoituksena on kehittää ympäristöarvot huomioonottavaa
matkailua yhdessä pienten yritysten ja Oulun kaupungin kanssa. Projektin avulla edistetään pitkäaikaistyöttömien sekä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden edellytyksiä työllistyä vapaille työmarkkinoille, parannetaan kohderyhmän elämänhallintataitoja sekä luodaan mielekkäitä työtehtäviä välityömarkkinoille liittyen matkailuun ja ympäristönhoitoon.

Projektin toimenpiteet:
• Kehitetään Oulun Hietasaareen ympäristöarvot huomioonottava Kestävän kehityksen keskus, joka toiminnallaan tukee ekomatkailun ja virkistyskäytön kehittymistä alueella yhteistyössä yritysten, yhdistysten sekä Oulun kaupungin kanssa.
• Alueelle tuotetaan toimintaa, joka lisää alueen virkistyskäytön houkuttelevuutta sekä tarjoaa toimintaa projektin osallistujille.
• Työtehtäviä syntyy projektin aikana matkailusektorille myös epäsuorasti. Tällaisia työpaikkoja ovat esimerkiksi pitkospuiden ja luontoreittien kunnostaminen, ympäristön siivoaminen, nuotiopaikkojen huoltaminen, polttopuiden toimittaminen ym.
• Kehitetään oppilaitosyhteistyötä niin, että osatutkintoja voitaisiin suorittaa työpajaympäristössä.

Kohderyhmänä projektissa ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, yli 54-vuotiaat työttömät sekä pitkäaikaistyöttömät. Erityinen painoarvo on vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät, nuoret, maahanmuuttajat sekä vankilataustan omaavat.

Odotettavissa olevat tulokset:
Projektin avulla edistetään pitkäaikaistyöttömien sekä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden edellytyksiä työllistyä vapaille työmarkkinoille, parannetaan kohderyhmän elämänhallintataitoja sekä luodaan mielekkäitä työtehtäviä välityömarkkinoille liittyen matkailuun ja ympäristönhoitoon.

Rahoitus:

Rahoitus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
ESR- rahoitus (80 %) 45122 180487 180487 135366 541462
Oulun kaupunki (10 %) 5 640 22 561 22 561 16 921 67683
Hakijan omarahoitus (10 %) 5 641 22 561 22 561 16 920 67683
Yhteensä 56403 225609 225609 169207 676828

Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.11.2019
Päättymispvm   31.10.2022
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Yritetään yhdessä ry
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Yritetään yhdessä ry
Yhteyshenkilöt   Yritetään yhdessä ry, hankepäällikkö, Kati Nurmentie, p. 044 713 2213, etunimi.sukunimi(at)ekekeskus.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi