Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tahkokankaalta kiertoon
*
 
Hankkeen nimi   Tahkokankaalta kiertoon
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tausta


Kaupunkistrategian Oulu 2026 jatkotyönä päivitetyssä kaupungin ympäristöohjelmassa 2026 on neljä painopistettä, joista yksi on ”toimimme resurssiviisaasti”. Painopisteen tavoitteena on tehokas energiankäyttö, hiilineutraali energiantuotanto ja toimiva kiertotalous. Tahkokankaalta kiertoon -projekti vastaa ympäristöohjelman toimivan kiertotalouden tavoitteisiin.

Tavoitteet


Projektin päätavoitteena on edistää kiertotalouden huomioimista maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa ja siten vähentää neitseellisten luonnonmateriaalien käyttöä.

Toimenpiteet


- Tahkokankaan kiertotalouskäsikirja


- Purku- ja hyötykäyttösuunnitelma Tahkokankaalla purettavien rakennusten ja niiden


irtaimiston, materiaalien ja purkujätteiden sekä ylijäämämaiden hyödyntämiseksi


- Purkupilotti


- Päästölaskelmat

Kustannukset ja rahoitus189 247 euroa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 80%, Oulun kaupunki 20%)
Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.8.2020
Päättymispvm   31.3.2022
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   ympäristöasiantuntija Satu Pietola, etunimi.sukunimi@ouka.fi
kehityspäällikkö Sari Matinheikki, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi