Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Eteenpäin Oulussa
*
 
Hankkeen nimi   Eteenpäin Oulussa
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Nuorisotyöttömyys on Oulun alueellakin edelleen korkealla. Työttömyys voi aiheuttaa nuorissa lamaantumisen tunnetta ja syrjäytymistä. Projektin tavoitteena on aktivoida työnhakijoita ja työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä aktiiviseen työnhakuun tai opiskelemaan hakeutumiseen. Tavoitteena on lisätä tietoa erilaisista työllisyysmahdollisuuksista ja parantaa työnhakijoiden työelämätaitoja. Tavoitteena on myös ohjata henkilöitä erilaisten hyvinvointia lisäävien harrastusten ja osa-aikatöiden/opintojen pariin ja näin ehkäistä syrjäytymistä.

Projektin toimenpiteet

- Kartoitetaan työnhakijan tilanne, luodaan tai päivitetään työnhaun asiakirjat. Tehdään asiakkaan kanssa yhdessä työ- tai opiskelupaikan hakuja.
- Sopivien työnhakijoiden suosittelu suoraan yrityksiin ja työhaastattelujen järjestäminen asiakkaille.
- Korttikoulutusten ja räätälöityjen kurssien järjestäminen asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. työturvallisuuskortti, siivouskurssit).
- Yritysvierailut ja rekrytointimatkat myös Oulun ulkopuolelle.
- Työkokeilupaikkojen järjestäminen nuorille omassa ja muissa seuroissa. Työkokeilussa olevalle annetaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea, ja tavoitteena on asiakkaan työllistyminen esim. palkkatuen avulla tai opiskeluun pääsy.
- Liikunnasta ammattina kiinnostuneita työkokeilijoita otetaan mukaan apuohjaajiksi esim. seuran järjestämiin lasten kerhoihin sekä lasten jalkapallotoimintaan.
- Asiakkaiden auttaminen tarvittaessa erilaisissa virastoasioinneissa.
- Yritysten ja asiakkaiden tukeminen myös työllistymisen jälkeen. Tarvittaessa hankkeen työntekijä voi olla mukana asiakkaan perehdytysjaksolla yrityksessä.

Projektin tärkeimpänä tuloksena on asiakaskunnan työllistyminen ja opintoihin siirtyminen. Työttömyyden vähentyminen ja verotulojen kasvu sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat hankkeen tärkeimmät pitkän aikavälin vaikutukset. Lyhyellä aikavälillä asiakkaat saadaan aktiivisesti suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja etsimään arkeensa eteenpäin vievää toimintaa.

Rahoitus 2020 2021 2022 Yhteensä
Ely 53 808 129 139 129 139 312 086
Oulun kaupunki 6726 16 142 16 142 39 010
OSAO 3363 8071 8071 19 505
hakijan omarahoitus 3363 8071 8071 19 505
Yhteensä 67 260 161 423 161 423 390 106

Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.8.2020
Päättymispvm   31.12.2022
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
OSAO
Oulun kaupunki
Tervarit Juniorit ry
Toteuttajat  
Tervarit Juniorit ry
Yhteyshenkilöt   Tervarit Juniorit ry toiminnanjohtaja Ville Luotola, p. 044 3609 229, ville.luotola(at)tervaritjuniorit.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi