Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun Osaamiskeskus
*
 
Hankkeen nimi   Oulun Osaamiskeskus
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Projektin tavoitteena on Oulun alueen vieraskielisten työllistämistä edistävän osaamiskeskus -palvelun käynnistäminen. Projekti toteutetaan Oulun kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhteistyönä.

Palvelussa asiakkaat saavat osaamisen kehittämisen palveluita, kuten osaamisen kartoittamisen, ammatillisen osaamisen kehittämisen, kielitaidon vahvistamisen ja työllistymistä tukevia palveluita. Palvelun tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa asiakkaan oikea-aikaista ja oikeasuuntaista ammatillista kehittymistä ja edesauttaa hänen työllistymistään. Projektissa kehitetään keskitetty verkostomaisesti toimiva palvelumalli, josta löytyvät ohjaus ja osaamisen kehittämisen palvelut kaikille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille.

Projektin toimenpiteet
1. Palvelukartta maahanmuuttajille
2.Monikanavaiset, verkostomaiset työelämään ohjaavat palvelut maahanmuuttajille
3. Työllistymisen edistäminen valmiuksia ja osaamista kehittämällä
4. Työpolun tukeminen

Tuloksena Ouluun saadaan moniammatillinen maahanmuuttajille suunnattu osaamiskeskuspalvelu, josta maahanmuuttajat saavat keskitetysti ohjausta ja osaamisen kehittämisen palveluita. Oulun alueen maahanmuuttajien polku työhön lyhenee ja koulutuksiin tehostuu. Työelämän kynnys palkata maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä madaltuu, maahanmuuttajien palveluohjaus paranee ja eri tahojen kohderyhmään liittyvä osaaminen lisääntyy. Pitkällä aikavälillä kohderyhmän työllisyystilanne paranee. Projekti edistää hyviä väestösuhteita, kun maahanmuuttajat kiinnittyvät ja integroituvat työn ja opiskelun kautta alueelle. Oulu monimuotoistuu, ja alueen elinvoima ja pitovoima paranee.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2020
Päättymispvm   30.6.2021
Rahoittajat  
OSAO
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Työ- ja elinkeinoministeriö
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
OSAO
Yhteyshenkilöt   Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut, monikulttuurisen työn koordinaattori Priyanka Sood, p. 044 7031674, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 

Oulu

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi