Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tukihanke
*
 
Hankkeen nimi   Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tukihanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Suomen hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä tullaan vahvistamaan. Hallituksen työllisyyspaketti sisältää keskeisiä toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Yksi näistä toimista on tammikuussa 2021 käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja. Kokeilussa vahvistetaan kuntien roolia työllisyys- ja elinkeinopalveluiden tuottamisessa ja tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tukihanke tukee ja valmistelee työllisyyskokeiluihin liittyvää muutosprosessia TE-toimiston ja seudun kuntien työllisyyspalveluiden välillä. Tukihankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeiluun liittyvää muutosta varmistamalla, että kokeiluorganisaation johto ja sitä toteuttava henkilöstö saavat ajantasaista tietoa sekä uusia välineitä asiakaspalvelutyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi työllisyyskokeilun tavoitteiden suuntaisesti. Muutosprosessia tukemalla varmistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen sekä työssä jaksamisen tukeminen uusien, asiakaspalvelua ja työllistämistyötä koskevien toimintamallien kehittyessä.

Kustannukset ja rahoitus:
Kokonaiskustannukset 326 160 €. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus 260 928 € (80 %) ja Oulun kaupunki 65 232 € (20 %).

Käsittelyvaihe   Hakuvaiheessa
Aloittamispvm   1.9.2020
Päättymispvm   30.4.2023
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Business Oulu –liikelaitos, työllisyyspalvelut, projektipäällikkö Marjo Pekkonen, p. 040 183 1025, etunimi.sukunimi@businessoulu.com
Liitteet  
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi