Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Maikkulan baana
*
 
Hankkeen nimi   Maikkulan baana
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Infrahankkeet 
Tiivistelmä   Taustaa


Maikkulan baana on osa Baanaverkostoa, joka kuuluu laajempaan Oulun pääpyörätieverkon kehittämissuunnitelmaan. Baanaverkoston toteutus ajoittuu 2020-luvun loppuun saakka. Nopea ja laadukas Baanaverkosto kattaa valmistuessaan koko kantakaupungin ja tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon lyhyille automatkoille, joiden osuus tehdyistä matkoista on liikennetutkimusten mukaan huomattavan suuri.


Tavoitteet


Hankkeen tavoitteina on nostaa kestävien kulkumuotojen osuutta ja parantaa keskustan saavutettavuutta kestävillä kulkumuodoilla. Baanaväylästön hyvällä talvikunnossapidolla pyritään myös lisäämään ympärivuotista pyöräilyä.


Toimenpiteet


Hankkeessa rakennetaan Maikkulan baana, joka on 3,5 km:n mittainen Raksilasta Mäntylään ulottuva pyörätien osuus Baanaverkostosta. Hanke sijoittuu nykyisen, laatutasoltaan puutteellisen pääpyörätien paikalle. Reitti on osa kaupungin ja

seudun pääpyörätieverkkoa. Se yhdistyy Raksilassa jo rakennettuun Mäntylän baanaan. Väylä kokoaa laajasti käyttäjiä keskustan lähikaupunginosista lähes 5 kilometrin säteellä.


Odotettavissa olevat tulokset ja hyödyt


Muutokset nykytilanteeseen ovat merkittäviä, sillä nykyinen pyörätie on kunnoltaan vaihteleva ja siinä on korjausvelkaa eikä se suurimmalta osin täytä nykyaikaisen pyörätien laatuvaatimuksia. Baanapyörätie takaa esteettömän ja korkeatasoisen väylän, jossa jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan selkeästi. Hyötyjiä ovat ensisijaisesti Maikkulan baanan välittömällä vaikutusalueella asuvat Raksilan, Karjasillan, Kontinkankaan, Oulunsuun, Kaukovainion, Knuutilan ja Maikkulan asukkaat sekä näissä kaupunginosissa sijaitsevien palvelujen käyttäjät. Lisäksi väylää käyttävät myös kauempaa keskustaan idän suunnasta pyöräilevät.
Kokonaiskustannukset 3,154 milj.€, josta haettavan valtionavustuksen osuus on 50 %.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   4.11.2021
Päättymispvm   30.11.2021
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Liikenne-ja viestintävirasto, Traficom
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   liikenneinsinööri Haari Vaarala, etunimi.sukunimi@ouka.fi, puh. 044 703 2108
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi