Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kembaana
*
 
Hankkeen nimi   Kembaana
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Infrahankkeet 
Tiivistelmä   TaustaaKembaana on osa Baanaverkostoa, joka kuuluu laajempaan Oulun pääpyörätieverkon kehittämissuunnitelmaan. Baanaverkoston toteutus ajoittuu 2020-luvun loppuun saakka. Nopea ja laadukas Baanaverkosto kattaa valmistuessaan koko kantakaupungin jatarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon lyhyille automatkoille, joiden osuus tehdyistä matkoista on liikennetutkimusten mukaan huomattavan suuri.TavoitteetHankkeen tavoitteina on nostaa kestävien kulkumuotojen osuutta ja parantaa keskustan saavutettavuutta kestävillä kulkumuodoilla. Baanaväylästön hyvällä talvikunnossapidolla pyritään lisäämään myös ympärivuotista pyöräilyä.ToimenpiteetHankkeessa rakennetaan Kembaanan 1. vaihe, joka on 2,9 km:n mittainen Kauppatorilta Limingantullin eteläosaan ulottuva pyörätien osuus Baanaverkostosta. Hanke sijoittuu nykyisen, laatutasoltaan puutteellisen pääpyörätien paikalle. Reitti on osa kaupungin ja seudun pääpyörätieverkkoa. Väylä kokoaa laajasti käyttäjiä keskustan eteläisistä lähikaupunginosista lähes 5 kilometrin säteellä. Väylä toimii myös Oulunsalon ja Kempeleen suunnasta saapuvana pyöräliikenteen pääsisääntuloväylänä.Odotettavissa olevat tuloksetMuutokset nykytilanteeseen ovat merkittäviä, sillä nykyinen pyörätie on kunnoltaan vaihteleva ja siinä on korjausvelkaa eikä se suurimmalta osin täytä nykyaikaisen pyörätien laatuvaatimuksia. Baanapyörätie takaa esteettömän ja korkeatasoisen väylän, jossa jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan selkeästi. Hyötyjiä ovat ensisijaisesti Kembaanan välittömällä vaikutusalueella asuvat keskustan, Heinäpään, Limingantullin, Äimäraution, Oulunlahden, Rantavainion ja Oulunsalon asukkaat näissä kaupunginosissa sijaitsevien palvelujen käyttäjät. Lisäksi väylää käyttävät myös kauempaa keskustaan etelän suunnasta pyöräilevät.Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,1 milj.€ (Alv. 0 %), josta haettavan valtionavustuksen osuus on 50 %.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2021
Päättymispvm   30.11.2022
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Liikenne-ja viestintävirasto, Traficom
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   liikenneinsinööri Harri Vaarala, etunimi.sukunimi@ouka.fi, puh. 044 703 2108
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi