Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kirkkokadun pyöräkatu
*
 
Hankkeen nimi   Kirkkokadun pyöräkatu
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Infrahankkeet 
Tiivistelmä   Taustaa


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnisti vuonna 2018 Baanaverkoston ensimmäisen vaiheen toteuttamisen välillä keskusta–Linnanmaa, yliopisto, joka valmistui vuonna 2019.
Mäntylän baanan myötä jatkettiin Baana-pyörätieverkoston toteuttamista vuonna 2020. Vuonna 2021 Baanaverkon toteuttamista jatketaan rakentamalla Maikkulan baana Kaupunginojanpolku-nimiselle pääpyöräreitille Raksilasta kohti Maikkulaa. Vastaavasti vuonna 2022 Baanaverkoston toteuttaminen jatkuu sekä Kembaanan 1. vaiheen myötä keskustasta etelän suuntaan että Kirkkokadun pyöräkadun rakentamisen myötä keskustasta pohjoisen suuntaan.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on nostaa kestävien kulkumuotojen osuutta ja parantaa keskustan saavutettavuutta ja läpäistävyyttä kestävillä kulkumuodoilla. Baanaväylästön hyvällä talvikunnossapidolla pyritään myös lisäämään ympärivuotista pyöräilyä.

Toimenpiteet

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan Kirkkokadun pohjoispää pyöräkaduksi 500 m matkalta välillä Pakkahuoneenkatu–Åströmin puisto. Hankkeen yhteydessä Kirkkokadun väli Pakkahuoneenkatu–Hallituskatu muutetaan sulanapidettäväksi katualueeksi. Hanke
sijoittuu nykyisen, laatutasoltaan ja sujuvuudeltaan puutteellisen pääpyörätien paikalle. Nykyisellään jalankulku ja pyöräily ovat katualueen korotetulla osalla ajoradasta erillään. Pyöräkadun rakentamisen myötä pyöräily siirretään ajoradalle ja samalla jalankulkijoiden asema ja käytettävissä oleva katutila paranee. Kirkkokatu toimii Hupisaarten suunnasta tulevan pääpyöräreitin keskeisenä sisääntuloväylänä keskustan suuntaan.

Odotettavissa olevat tulokset

Muutokset nykytilanteeseen ovat merkittäviä, sillä nykyinen pyörätie on kunnoltaan vaihteleva ja paikoin epälooginen. Pyörätien pinta on rakennettu betonikivestä ja se on pyöräilyn ja jalankulun erottelun kannalta vaikeasti hahmotettava. Pyöräkatumainen ympäristö tarjoaa esteettömän ja korkeatasoisen väylän sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille. Hyötyjiä ovat ensisijaisesti keskustan asukkaan sekä siellä asioivat palvelujen käyttäjät ja työmatkalaiset. Lisäksi väylää käyttävät myös kauempaa keskustaan pohjoisen suunnasta pyöräilevät.


Kokonaiskustannukset ovat noin 668 000 euroa (Alv. 0%(, josta haettavan valtionavustuksen osuus on 50 %.
Käsittelyvaihe   Hakuvaiheessa
Aloittamispvm   1.1.2021
Päättymispvm   30.11.2022
Rahoittajat  
Liikenne-ja viestintävirasto, Traficom
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   liikenneinsinööri Harri Vaarala, etunimi.sukunimi@ouka.fi, puh. 044 703 2108
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi