Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke
*
 
Hankkeen nimi   Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Oulun kaupunki osallistuu hallitusohjelman mukaiseen yhteistyöhön asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä. Oulun kaupunki on ollut mukana valtion aiesopimuskumppanina myös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman molemmilla kausilla vuosina 2008-2015 sekä Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE-ohjelmakaudella 2016-2019. Näiden ohjelmakausien aikana Oulun kaupunki on kehittänyt pitkäjänteisesti asunnottomuustyötä, asunnottomien palveluita sekä muita sosiaalipalveluita, jotka parantavat asunnottomien henkilöiden asemaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat oululaiset nuoret aikuiset (18 - 30 vuotiaat), joilla on vakava päihdeongelma (pääasiassa huumeet) ja ovat palveluiden tavoittamattomissa. Kenttätien palvelukeskuksen tilapäismajoituksessa majoittuvat nuoret aikuiset huumeidenkäyttäjät, joiden sitoutuminen asumisen tukipalveluihin on heikkoa, kuuluvat hankkeen kohderyhmään.

Hankkeen tavoitteena on:

• Kehittää asiakaslähtöisiä, asunto ensin -periaatteet huomioivia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa tuen tarvetta asumiseensa liittyen.

• Kehittää liikkuvia ja matalan kynnyksen palveluja tai toimintamalleja yhteistyössä jo olemassa olevien toimintojen avulla. Tarkoituksena on, että erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.

• Ottaa käyttöön tai jatkokehittää olemassa olevaa tai toimivaksi käytännöksi todettua mallia tai palvelua ja sovittaa kehittämistyö yhteen maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämistyön kanssa

Toimenpiteet:
• Tavoitetaan vähintään 200 henkilöä asumis- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin vahvistamalla kohderyhmälle peruspalveluissa olevaa matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa ja kehittämällä yhteistyötä jo olemassa olevien liikkuvien palveluiden kanssa asiakkaiden tavoittamiseksi.

• Asutetaan vähintään 20 kaikkein heikoimmassa asemassa olevaa asunnotonta henkilöä asunto ensin -periaatteella normaaliin hajasijoitettuun asuntokantaan tai kaupungin välivuokraamiin asuntoihin

• Kehitetään ja otetaan käyttöön sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä kohderyhmälle

• Tuotetaan tiivistä asumisen tukea hankkeen aikana asutetuille henkilöille yhteistyössä kaupungin omien palveluiden ja järjestöjen kanssa

• Kehitetään ja otetaan käyttöön asunnottomuustyön kokemusasiantuntija- ja vertaistukitoimintaa, jotta kohderyhmään kuuluvia saataisiin kiinnittymään palveluihin paremmin.

• Jatkokehitetään aiempina asunnottomuustyön kausina kehitettyjä Paavo-toimintamalleja (Nuorten Paavo ja Ohjaajapalvelut, päihde) vastaamaan paremmin erityisen heikossa asemassa olevan asiakasryhmän tarpeita.

• Kehitetään kohderyhmän tavoittava toimintamalli hyvinvointikeskusten perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin, jota voidaan laajentaa koko maakunnan alueelle.

Tulokset ja hyödyt

• Tavoitetaan vähintään 200 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä asumis- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin ja he saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kohderyhmään kuuluvat henkilöt käyttävät palveluita kokemusasiantuntijoiden ja vertaishenkilöiden tarjoaman tuen avulla.

• Tuotetaan tiivistä asumisen tukea hankkeen aikana asutetuille henkilöille yhteistyössä kaupungin omien palveluiden ja järjestöjen kanssa, jolloin asiakkaat sitoutuvat ottamaan heille tarjottua asumiseen liittyvää tukea vastaan ja pystyvät pitämään asuntonsa. Näin ennaltaehkäistään kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden asunnottomuuden uusiutumista.

• Aiempien toimintamallien kehittämisen tuloksena, toiminnot vastaavat paremmin erityisen heikossa asemassa olevan asiakasryhmän tarpeita. Luomalla selkeä toimintamalli hyvinvointikeskusten peruspalveluihin asiakkaat käyttävät heidän tarvitsemiansa palveluita.

• Hankkeessa kehitetyn toimintamallin ottaminen pysyväksi osaksi perustason työtä varmistetaan osallistamalla perustason työntekijät kehittämiseen mukaan. Hankkeessa tuotetaan tietoa asiakasryhmän tarpeista, jotta työntekijät tunnistavat asiakasryhmän, heidän tarpeensa ja tietävät, mistä palveluista asiakas voi hyötyä. Peruspalveluiden työntekijät voivat hyödyntää hankkeessa kehitettyä toimintamallia ja tukea asiakasta käyttämään tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita.

• Hankkeen aikana syntyviä tuloksia levitetään säännöllisesti hankkeen toiminnan aikana kaupungin palveluissa sekä yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Hankkeen tavoitteet ja toiminnot kytketään osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämistyötä sekä hyvinvointipalveluiden muuta strategista kehittämistyötä. Toimintamalli jaetaan koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle. Maakunnan toimijat kutsutaan tutustumaan kehitettävään Oulun toimintamalliin ja heille annetaan tietoa hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista.


Käsittelyvaihe   Käynnissä
Aloittamispvm   1.11.2020
Päättymispvm   1.11.2020
Rahoittajat  
Sosiaali- ja terveysministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja sosiaalijohtaja Arja Heikkinen, 044 703 4034. Yhteyshenkilö: Katja Karppinen, 044 703 6170.
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi,
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi