Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

MODA
*
 
Hankkeen nimi   MODA
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Moda on Valtiovarainministeriön rahoituksella toteutettava Oulun ja Jyväskylän yhteishanke, jossa kehitetään asiakaspalveluita digitaalisuutta hyödyntäen.
Moda tulee sanoista: Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen. Oulun kaupunki toimii hankkeen vetäjänä. Yhdessä kehittämistä tapahtuu useilla tasoilla: kahden kaupungin välillä, molempien kaupunkien sisäisessä poikkihallinnollisessa työskentelyssä ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Hankkeessa keskeisessä roolissa ovat yhdessä toteutetut pilotit, joissa kokeillaan uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja ratkaisuja. Hankkeen kokemukset ja tulokset jaetaan osallistujakuntien kesken ja myös valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteet

- Poikkihallinnollinen, monikanavainen ja ihmislähtöinen toimintamalli asiakaspalveluun
- Johtamisen vahvistaminen kaikilla toimintamallin tasoilla
- Digitaalisten palveluiden saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä palvelujen laadun nostaminen palveluiden sähköistämistä ja automaatiota lisäämällä
- Suomi.fi palvelun käytön ja saavutettavuuden parantaminen integroimalla se osaksi toteutettavaa toimintamallia
- Digitaalisten ratkaisujen, kuten esimerkiksi Botin ja robotiikan käyttöönoton tukeminen
- Yhdessä tekemisen kulttuurin sekä digitaalisen osaamisen vahvistaminen niin palveluiden tuottajien kuin palveluiden käyttäjien näkökulmasta
- Kuntalaisten ohjaaminen verkkoon aktiivisella neuvonnalla, viestinnällä ja tiedottamisella
- Kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin osallistaminen palvelujen toteuttamiseen
- Uudenlaisten palvelupolkujen sekä palveluiden edelleen levitettävän digitalisoinnin toimintamallin luominen
- Projektin onnistumista mittaavan seurantamallin luominen

Hankkeen toimenpiteet

- Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan toimintamallin suunnittelu, toteutus ja seuranta (työpajat, palvelumuotoilu, seurantatutkimukset)
- Henkilöstön kuten asiakaspalveluhenkilöstön/tiimin valmentaminen uusiin toimintamalleihin, uusiin työnkuviin ja toiminnan muutokseen uusien teknologioiden kuten esimerkiksi botin tullessa työkaveriksi.
- Haetaan uusia tai vahvistetaan olemassa olevia saumattomia, monikanavaisia palvelupolkuja sekä viritetään toimintaprosesseja palvelumuotoilun ja pilotointien avulla.
- Tulosten siirtäminen osaksi perustehtävää, kuvaaminen ja tuotteistus levitettävään muotoon.
Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä kuntalaisten kanssa, jolloin he pääsevät mukaan kehittämään digitaalisia palveluja.

Tuotokset

- Kehittyneet palvelu- ja digitoimintamallit, joita voidaan pilotoida erikokoisissa organisaatioissa
- Muuttuneet modernit palvelumallit
- Kehittyneet työnkuvat ja palvelu- ja digiosaamisen kasvu
- Palveluntuottajien (kaupunki, yritykset, kolmas sektori) modernisoitunut verkostomainen yhteistyö
- Mitattavissa ja seurattavissa oleva parantunut käytettävyys, osallisuus ja asiakaskokemus
- Ehdotus ketterämmän palvelurakenteen muodostamiseksi
- Uusien digipalveluiden ja teknologioiden kuten esimerkiksi botin, robotiikan ja tiedolla johtamisen käyttöönottomalli jaettavaksi ja levitettäväksi muille kuntatoimijoille

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2020
Päättymispvm   30.11.2021
Rahoittajat  
Valtiovarainministeriö
Oulun kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Jussi Päkkilä
Vastuullinen johtaja Veli-Matti Keloneva
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi