Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Lukulumoa ja kirjavimmaa
*
 
Hankkeen nimi   Lukulumoa ja kirjavimmaa
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Tuoreimman Pisa-tutkimuksen mukaan nykyisin Suomessa lasten tausta ennustaa vahvasti heidän koulumenestystään. Tämä on erittäin huolestuttavaa tasa-arvon ja yhteiskunnan vakauden kannalta. Erityisen suuret erot ovat juuri luku- ja kirjoitustaidossa. Sosioekonomisen taustan vaikutusta voidaan ehkäistä puuttumalla oppimisen eroihin jo aiemmin esimerkiksi panostamalla laadukkaaseen kirjallisuuden ja kirjoittamisen opettamiseen jo varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa.

Taidekasvatus ja pedagoginen lukeminen ovat vähentyneet päiväkodeissa - raportin mukaan osassa päiväkodeista kielellinen ympäristö ei sisällä riittävästi monipuolista vuorovaikutusta, kuten kielellistä leikittelyä, loruttelua ja kirjojen lukemista. Päiväkodeissa on suuriakin eroja siinä, kuinka taidekasvatusta ja pedagogista lukemista toteutetaan.

Sanataidekoulu tekee paljon koulu- ja päiväkotiyhteistyötä, mutta sen palveluille ei ole ollut koko ikäluokkaa kattavaa vakiintunutta mallia.

Tämän hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää keinot pysyvään malliin, minkä tuloksena oululaisista varhaiskasvattajista ja opettajista kuoritaan esiin sanataidekasvattajia ja lukemisen innostajia. Malli kirjataan ja siitä tiedotetaan valtakunnallisesti. Hanke toteuttaa Oulu2026 kulttuuri-ilmastonmuutosta.Tavoitteet ja toimenpiteet

1) Kirjakummit varhaiskasvatuksessa ja kouluissa

- Kirjakummit ovat sanataideopettajia, lukemaan innostamisen pedagogisia ammattilaisia, jotka tuovat kirjallisuuslähtöisen sanataidekasvatuksen sisällöt osaksi lasten arkea päiväkoti- tai koulupäivän aikana.

- Ryhmän omat aikuiset osallistuvat toimintaan ja saavat uusia kirjallisuus- ja sanataidepedagogisia työtapoja

- Kirjakummin työparina toimi kirjastokummi, kirjasto-alan ja kirjavinkkauksen ammattilainen.

- Kirjakummien tarjoamat sisällöt ovat:

1) elämyksellistä kirjallisuuspedagogiikka lapsille

2) koulutusta koulun tai päiväkodin aikuisille.

2) Esiopetuksen Sanataiteen aarrearkku, koko ikäluokka

Sanataiteen aarrearkku on taideteos, jonka kaikki suuret tai pienet yksityiskohdat, paikat ja esineet ovat peräisin kokonaisuuteen valittavista kotimaisista lastenkirjoista. Kuhunkin kirjaan liittyy myös teemaa syventäviä, keksimään, leikkimään ja kertomaan innostavia sanataideharjoituksia.

- Sanataiteen aarrearkusta suunnitellaan esiopetusikäisille oma sanataide- ja kirjallisuuskasvatuskokonaisuus osaksi Oulun kaupungin Oppilaan kulttuuripolkua ja kirjastoreittiä. Sen sisällöt sitoutuvat osaksi esiopetussuunnitelmaa.

- Täydennyskoulutukset esiopettajille & aarrearkut esiopetusryhmissä

Aarrearkun voi varata kuukaudeksi omaan varhaiskasvatus- tai opetusryhmään käytyään siihen liittyvän koulutuksen. Hanke järjestää vuosittain opettajille koulutuksen aarrearkun käytöstä ja mahdollisuuksista omassa ryhmässä.

3) Sanataiteen nopean toiminnan joukot

Nopean toiminnan joukot on konsepti, jolla hanke haluaa reagoida lasten, perheiden tai heidän kanssaan työskentelevien aikuisten akuutteihin lukuintoa lisääviin tarpeisiin ja toiveisiin.

- lukukoordinaattorit toteuttavat hankkeen kuluessa lyhytkestoisia koulutuksia, työpajoja, tempauksia tai vaikkapa vanhempainiltoja.

Nopean toiminnan joukkojen avulla kuullaan ja osallistetaan kettärästi hankkeen kohderyhmää – lapsia, vanhempia sekä varhais-, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisia – koko hankekauden ajan.Odotettavissa olevat tulokset

Hyvinvointi ja elinikäinen oppiminen lisääntyy: Odotettavissa on että yhä useampi lapsi saa kokea lukemisen ja sanataiteen iloa osana tavallista arkeaan koulussa ja päiväkodissa. Hanke on mukana kasvattamassa sukupolvia, joille lukeminen ja kirjoittaminen ovat luonteva tapa viihtyä, olla, ymmärtää ja vaikuttaa.<

Lukeminen ja siitä nauttiminen on avain moneen lapsen kasvussa. Kirjojen parissa vietetyt hetket tuovat kuin itsestään lapsen elämään keskittymiskykyä, syvälliseen ymmärtämiseen ja itseilmaisuun tarvittavaa laajaa sanavarastoa, syy–seuraussuhteen tajua, kirjoittamisen taitoja – mahdollisuuksia vaikuttaa ja pärjätä maailmassa. Lukeminen myös avaa reittejä toisiin maailmoihin – ja toisiin ihmisiin. Lukiessa kokee ja oppii ymmärtämään monenlaisten ihmisten ja olentojen tunteita, ja siten kirjat kehittävät väistämättä moraalista mielikuvituskykyä, empatiaa ja suvaitsevaisuutta.<

Hankkeessa kirjallisuuslähtöisen sanataidekasvatukseen menetelmät edistävät lapsen mielikuvitusta, kielen kehitystä, lukuintoa ja kirjoittamisen taitoja.

Kirjallisuuden käyttäminen osana kasvatusta ja perheiden arkea lisääntyy osaavan henkilökunnan kautta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2020
Päättymispvm   31.7.2022
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuurinministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Kulttuuritalo Valve
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: Johtava kulttuurituottaja Katri Tenetz
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi