Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kieku - Kirjailijavierailut kaikkiin Oulun kouluihin ja valtakunnallinen materiaalipankki
*
 
Hankkeen nimi   Kieku - Kirjailijavierailut kaikkiin Oulun kouluihin ja valtakunnallinen materiaalipankki
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Nuorten, varsinkin poikien innostaminen ja motivoiminen lukemaan, on pitkään ollut aihe, johon on koetettu löytää ratkaisuja. Kirjailijavierailut ovat mainio tapa tutustuttaa kaikkia koululaisia lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. Miellyttävät lukukokemukset voivat olla keskeisessä asemassa siinä, että nuoret alkavat lukea enemmän sekä mahdollisesti myös kirjoittaa itse.Hankkeen tavoitteena myös on tarjota kirjailijoille ja sanataidekasvattajille työllistymismahdollisuuksia Kieku-kirjailijavierailuiden muodossa. Nykyisillä resursseilla kirjailijavierailuita voidaan järjestää Oulussa vain muutamia vuodessa ja liian usein niiden järjestäminen on kiinni yksittäisen koulun tai opettajan aktiivisuudesta. Kirjailijoiden palaute Kieku-kirjailijavierailuista on ollut kannustava: oppilaat ovat todella paneutuneet ennakkoon kirjailijan tuotantoon ja heillä on siihen sekä kirjailijan työhön liittyviä kysymyksiä. Hanke tekee myös kirjahankintoja valittujen kirjailijoiden tuotannosta.Hankkeen tavoitteena on saada kirjailijavierailu osaksi kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä tietoa miten kirjailijavierailuita tulisi järjestää ja miten niiden laatua, kuten lapsilähtöisyyttä, taidelähtöisyyttä ja tasa-arvoista saatavuutta, parannetaan. Tähtäimenä on tutkia miten kirjailijavierailuja voisi järjestää niin että vierailut kattaisivat koko ikäluokan, jolloin kaikki valitun ikäluokan oppilaat saavat kirjailijan esiintymään luokkaansa kerran perusopetuksen aikana. Oulussa ikäluokan koko on noin 2200.

Lisäksi tavoitteena on luoda materiaalipankki sanataidekasvatuksen materiaalille. Nykyisin sanataiteen materiaalit löytyvät kulttuuritalo Valveen sivujen alta ja käyttäjästatistiikat kertovat, että sanataideharjoitussivut ovat koko sivuston käytetyimpiä. Sanataidekoulun vastuuopettajat kouluttavat vuosittain useita kymmeniä lasten kanssa työskenteleviä aikuisia (päivähoidon ammattilaisia, opettajia, taidekasvattajia, kirjastoammattilaisia) ja moni heistä on löytänyt oppimateriaalin säännölliseksi kirjallisuus- ja sanataidekasvatuksen inspiraationlähteekseen. Materiaalin olemassaolosta ja täydentymisestä tiedotetaan vuosittain mm. Lumotut sanat -festivaalin aikaan. Verkkomateriaalit ovat tunnettuja paikallisesti, etenkin sanataiteesta innostuneiden opettajien ja kirjastoihmisten parissa. Lisäksi sanataideohjaajat ja -opettajat eri puolilla Suomea luultavasti tuntevat ja käyttävät materiaalia mutta tarkempaa tietoa ei ole. Ongelmana on se että materiaalin löytää usein vain jos saa jostain linkin, mutta saamamme palautteen mukaan aineistolle olisi valtakunnallisesti laajempaakin käyttöä.Hankkeen tavoitteet ovat:

- kirjailijoiden sekä sanataidekasvattajien työllistäminen. Kirjailijoille maksetaan Lukukeskuksen suositusten mukaiset esiintymispalkkiot tai luodaan pitkäkestoisempi koulukirjailijan työsuhde ja heitä tuetaan kirjailijavierailuiden suunnittelussa.

- lukuharrastuksen edistäminen sekä lasten ja nuorten innostaminen kirjallisuuden pariin niin taiteen kuluttajina kuin tekijöinä

- laadukkaan kotimaisen kirjallisuuden nostaminen esille ja kirjallisuuden näkyvyyden lisääminen

- kirjojen käytön lisääminen ja kirjojen elinkaaren pidentäminen

- saattaa Oulussa tuotettua kirjallisuuden ja sanataiteen opetusmateriaalia valtakunnallisesti saavutettavaan muotoon omalle verkkosivulle.Odotettavissa olevat tulokset

Kirjailijavierailut ovat mainio tapa tutustuttaa kaikkia koululaisia lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. Miellyttävät lukukokemukset voivat olla keskeisessä asemassa siinä, että nuoret alkavat lukea enemmän sekä mahdollisesti myös kirjoittaa itse. Lukeminen lisää lukutaitoa, laajentaa sanavarastoa sekä kehittää kirjoittamisen taitoja. Kirjailijavierailuiden järjestämisestä tulee osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja ne koetaan jokaisen lapsen oikeudeksi. Myös niiden laatu paranee Kieku-konseptin leviämisen myötä.

Hankkeen tuloksena syntyy selkeä oma sivusto missä sanataidemateriaalin hakutoiminto ja mm. kirjailijoiden inspiraatiovideoita. Verkkosivun kautta mahdollistetaan kirjallisuuslähtöisen sanataidekasvatuksen metodien leviäminen koko Suomeen. Materiaalipankista tulee valtakunnallisesti merkittävä kirjallisuuteen ja sanataiteeseen innostava verkkosivu, jollaista ei ole vielä olemassa.

Hankkeen pääorganisaatiot eivät ole aikaisemmin tehneet asiantuntijayhteistyötä lastenkirjallisuuden parissa. Hanke saattaa Oulun kirjailijaseuran mukaan Oulun kaupungin oppilaan kulttuuripolun toteuttajaksi ja kirjailijavierailuiden tuottajaksi. Samalla tavoitellaan pitkäjänteistä ja tavoitteellista asiantuntijayhteistyötä kumppaneiden välille ja luodaan tietoa valtakunnalliseen käyttöön.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2020
Päättymispvm   30.6.2021
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Opetus- ja kulttuurinministeriö
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelu, Kulttuuritalo Valve
Yhteyshenkilöt   Johtava kulttuurituottaja Katri Tenetz
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi